Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

UngPuls är vägen in till arbetsmarknaden

14 juli 2021 | Uppleva & göra
I år sysselsätter kommunens ungdomsverksamhet och UngPuls över 150 ungdomar i feriearbete. Satsningen möjliggör för många unga att dels få sitt första arbete och dels en viktig arbetslivserfarenhet.

Foto: Linköpings kommun

80 av arbetstillfällena finns hos verksamheten UngPuls, resten arbetar inom enheten Kulturscener och ungdom.

- Satsningen på feriejobben är extra viktiga nu, när unga drabbats hårt av pandemins verkningar. Det är extra svårt att hitta jobb. Så att kommunen kan möjliggöra för ungdomar att få arbetslivserfarenhet och därmed lättare kunna anställas i framtiden, är mycket positivt, säger Gustaf Appelberg (L), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

I flera stadsdelar

Feriearbetarna inom UngPuls arbetar i sex stadsdelar i Linköping. Utgångspunkten är de så kallade Pulsbankerna som finns i dessa områden. Men det har även rekryterats in andra typer av feriearbete som exempelvis inom medie- och kommunikation. De som har den typen av tjänst skapar podd och film som beskriver UngPuls ur deras synvinkel.

UngPuls finns i Berga, Ryd och Skäggetorp. Det är en frivillig aktivitetsstyrd verksamhet för målgruppen 13-25 år. I samverkan med andra kommunala verksamheter, organisationer och föreningar erbjuder UngPuls ett stort utbud av organiserad fritidsverksamhet genom meningsfulla och lärande aktiviteter

Bred målgrupp

- Målgruppen är bred och har ett relativt stort åldersspann. Det innebär att  vi ordnar olika aktiviteter och mötesplatser utifrån olika åldrar och intressen. Verksamheten stöttar unga i Linköping som vill driva egna projekt och vara aktiva i föreningslivet, säger Viktoria Wisén, verksamhetschef UngPuls.

Just nu pågår en rekrytering tillsammans med Arbetsmarknadscentrum av Ungdomsambassadörer. Det är totalt tjugo ungdomar som precis slutat gymnasiet som från och med september kommer arbeta i UngPuls verksamhet.

- Vi har mycket goda erfarenheter av Ungdomsambassadörerna. De tillför mycket nya idéer på hur verksamheten kan utvecklas. En av våra senaste ambassadörer har dessutom fått vidare anställning som Ungdomsombud på kultur-och fritidsförvaltningen. Demokratifrågor står i fokus i den tjänsten, säger Viktoria Wisén.