Uppkopplad lekplats blir snart verklighet i Linköping

17 maj 2019 | Stadsplanering & trafik, Bygga, bo & miljö
Sakernas internet, eller "Internet of things", kopplat till en lekpark och en aktivitetspark blir snart verklighet i Magistratshagen i Linköping. Både boende i området och elever från olika skolor har varit delaktiga i utformningen.

Den här visualiseringsbilden visar hur området skulle kunna se ut när det är färdigt. Bild: Sweco / Pernilla Wiman och Kajsa Ignell

– Viktiga riktlinjer vid utformningen har varit att området ska integreras väl i naturen och förstärka de naturvärden som finns och att miljön ska vara föränderlig och inte innehålla skärmar eller vara beroende av mobiltelefoner. Miljön ska också vara tillgängligt och utmanande, säger projektledare Åsa Karlsson.

Påverkbara miljöer

Det är den befintliga lek- och aktivitetsytan i Magistratshagen som nu ska rustas upp och byggas om. Den nya lekplatsen har fått ett eget tema och kallas ”Slåtterängen”. Lekplatsen kommer ha lekfunktioner såsom klätterlek, motorisk lek, rollek och sinneslek. Miljöerna ska vara påverkbara och föränderliga för dem som vistas i dem.

– Unikt är lekplatsens tema samt de digitalförstärkta lekredskapen som placeras här, där barnen ska kunna påverka leken, säger Åsa Karlsson.

Utveckla sinnen och fantasi

Lekplatsen kommer innehålla lekredskap med digital förstärkning som innebär att barnen kommer att kunna kommunicera med lekredskapen och påverka dem. Syftet är att få barn och unga i rörelse och skapa möjlighet för dem att utveckla sina sinnen och sin fantasi.

För den gamla asfaltsplanen och fotbollsplanen planeras aktiviteter för äldre barn, ungdomar och vuxna. Förslagen innehåller avancerad klätterlek, utegym, padelbana samt sittmöjligheter.

Unikt är lekplatsens tema samt de digitalförstärkta lekredskapen som placeras här, där barnen ska kunna påverka leken.

projektledare Åsa Karlsson

Önskemål från allmänheten

Kommunen har haft en dialog med allmänheten och där har det bland annat framkommit önskemål om att utegymmet även ska passa för äldre. Gymmet kommer därför anpassas med redskap som är lämpliga för äldre och för rehab.

– Vi har även tagit fasta på att man önskar ha kvar en asfaltsyta för spontan aktivitet så det jobbar vi nu på att få in i förslaget. Vi har även sett över nyttjandet av fotbollsplanen för att möta åsikter, säger Åsa Karlsson.

En grupp elever från Folkungaskolan har fått utvärdera förslagen för de digitalt förstärkta lekredskapen och fått fundera på vad de skulle vilja göra på den tomma asfaltsplanen som ska bli en aktivitetsyta. Även elever från Bäckskolan har varit med i idéfasen.

Samarbete en förutsättning

Projektet finansieras delvis genom ett forskningsprojekt via Internet of Things Sverige med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet har även fått investeringsmedel från samhällsbyggnadsnämnden. En viktig förutsättning för projektet är att kommunen samarbetar med företag, Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan.

Invigningen är planerad till sommaren 2020.

Text: Sofie Berlin