Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gå på safari - upptäck Linköpings tunnlar

15 december 2020 | Stadsplanering & trafik, Uppleva & göra
Nu kan du delta i tunnelsafari. Flera gång- och cykeltunnlar har under de senaste åren målats och fått belysning och en del har blivit försedda med konstverk. Passa på att ta en tunnelpromenad och tala samtidigt om vad du tycker. Är du trygg i tunnlarna?
Konstverk i tunneln vid Brokingsleden. Natur och röda kaniner.

Konstverk på emalj av Cecilia Uhlin.

Tunnlar upplevs generellt som otrygga eftersom de är mörka, nedsänkta och byggda i hårda material. Under fyra år mellan 2016 och 2019 pågick ett projekt för att öka tryggheten i och omkring gång- och cykeltunnlar. I 12 tunnlar satsade man extra för att öka tryggheten. Åtgärderna var lite olika, det handlade exempelvis om belysning och att måla väggar och tak. Flera tunnlar fick konstverk på väggarna.

Nu är det dags att utvärdera resultatet både när det gäller materialen och hur Linköpingsborna upplever tryggheten i tunnlarna.
Det är i det sammanhanget som kommunen vill locka dig att cykla eller promenera mellan tunnlarna. Samtidigt som du besöker tunnlarna har du möjlighet att besvara olika frågor om hur du upplever tryggheten i dem.

Måla taket

Bo Karlsson har varit ansvarig projektledare. Han har nu tagit fram fakta, kostnader och rekommendationer när det gäller drift och underhåll för projektet.

Bo Karlsson har varit projektledare för att göra tunnlarna tryggare. 

Billigast är det på kort sikt att måla och sätta upp belysning. Men eftersom det förekommer en del klotter på målade väggar så blir det dyrt när väggarna ska saneras och målas om.
-Därför är den första rekommendationen att enbart måla taket och att satsa på belysning. Betong är lättare att sanera än målade väggar.

Den andra rekommendationen är att satsa på emalj. Det är dyrt initialt men det kräver mycket lite underhåll. Emaljen kan också användas som underlag för konst. Konstverket i tunneln under Brokindsleden vid Braskens bro är ett exempel på det. Det har utförts av Cecilia Uhlin.

Bergsvägen

En annat exempel på en tunnel med utsmyckning är den under Bergsvägen. Taket och väggarna målades under 2018 och väggarna fylldes med bilder utförda av Ung puls i Ryd. I denna tunnel finns det dessutom belysning som är tänd dygnet runt.
Samma år fick broar under Söderleden vid Berga konst på tak och väggar.

Målning i Berga i en tunnel under Söderleden.

-Eftersom vi, av såväl klimat- som folkhälsoskäl, vill att fler ska cykla och gå mer även den mörkare delen av året så är det oerhört bra att dessa trygghetsskapande åtgärder gjorts. Tunnlar kommer ju alltid vara tunnlar men här har man försökt öka den upplevda säkerheten med hjälp av belysning och annat. 

Det är nu väldigt relevant för oss att få reda på hur invånarna känner så att vi bättre kan förstå vilka åtgärder som är mest lyckade och som vi ska satsa på i framtiden, säger Sandra Viktor, miljösamordnare med fokus på hållbart resande.

 Text och Foto: Eva-Karin Strand Wåtz