Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning: Pandemin begränsar APL-platserna

5 januari 2021 | Förskola & utbildning, Covid-19
I vår kan kommunen inte möta efterfrågan på APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande) för elever på barn- och fritidsprogrammet. På grund av coronapandemin har förskolor och fritidshem svårare att erbjuda handledning för eleverna. När det gäller APL för minderåriga inom vård och omsorg ska varje verksamhet fatta beslut om att ta emot elever.
Barn och förskollärare

Foto: Mostphotos

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram på gymnasienivå. I Linköpings kommun finns utbildningen för ungdomar på en kommunal gymnasieskola. Inom vuxenutbildningen finns det sex auktoriserade anordnare av yrkesutbildning inom barn- och fritidsprogrammet.

I utbildningen ingår APL som gör det möjligt för eleverna att delta i arbetet på en arbetsplats. Till våren har skolorna efterfrågat 350 APL-platser hos kommunens förskolor och fritidshem. Men som en följd av coronapandemin kan kommunen bara erbjuda 150 platser.

- På grund av hög arbetsbelastning till följd av sjukfrånvaro är det brist på handledare, säger Anne Enström, HR-chef på Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Linköpings kommun.

Kommunen har fört en dialog med respektive skola om situationen, och det är klart vilka elever som får APL inom kommunens verksamheter under våren.

För att hantera situationen i övrigt ser skolorna över vilka andra lösningar som kan vara aktuella. Liksom tidigare kommer det att finnas APL-platser även hos privata aktörer inom barnomsorgen.

Vård och omsorg

När det gäller APL för elever inom vård och omsorg så var rekommendationen från Social- och omsorgsförvaltningens krisledning under hösten att de kommunala utförarna inte skulle ta emot minderåriga elever.

För att undvika de omfattande konsekvenser som en långvarig avrådan skulle innebära har krisledningen nu fattat ett nytt beslut. Det innebär att varje enskild verksamhet och arbetsgivare får besluta om mottagande av minderårig elev. Som stöd för besluten i verksamheterna ska en särskild riskbedömning alltid genomföras, med lika delar ansvar från skola och arbetsgivare för eleverna.

För de som är över 18 år kan praktik genomföras som planerat förutsatt att lokala restriktioner kan följas.