Utbildningsdirektören slutar

22 maj 2019 | Kommun & politik
Utbildningsdirektör Anne Hallberg, förvaltningschef med ansvar för utbildning och arbetsmarknad, har sagt upp sig och kommer att avsluta sin tjänst. "Rekrytering av en ny direktör med ansvar för utbildning och arbetsmarknad kommer att påbörjas", säger Paul Håkansson, kommundirektör.

"Jag väljer att avsluta min tjänst i Linköpings kommun på grund av personliga skäl", säger Anne Hallberg.

Anne Hallberg, direktör för Utbildningsförvaltningen, har sagt upp sig och avslutar sin tjänst inom Linköpings kommun. Under uppsägningstiden, som avslutas sista september, arbetar hon på kommundirektörens uppdrag.

– Jag väljer att avsluta min tjänst i Linköpings kommun på grund av personliga skäl. Mina personliga förutsättningar har förändrats, vilket gör att jag måste omvärdera flera delar. Jag har trivts mycket bra i Linköping och kommer att sakna både kollegor, ledning och platsen i sig, säger Anne Hallberg.

Tor Andersson, biträdande utbildningsdirektör, fortsätter som tillförordnad förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad i avvaktan på att en mer långsiktig lösning finns på plats. Rekrytering av en ny förvaltningschef kommer att påbörjas.

– Jag vill tacka Anne Hallberg för den här tiden hos oss och beklagar att hon väljer att sluta. Hon har bidragit med mycket engagemang och kunskap under tiden i Linköpings kommun. Jag önskar henne lycka till framöver, säger Paul Håkansson.

Fakta Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning med cirka 6000 anställda medarbetare. Uppdraget för förvaltningen omfattar förskoleverksamhet, grundskola och fritidshem, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning samt arbetsmarknads- och integrationsfrågor. Förvaltningens verksamhet styrs av tre politiska nämnder: barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden.
 

Text: Maria Ottosson