Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

“Våldet får aldrig bli en del av vår vardag”

7 oktober 2021 | Kommun & politik
Linköpings kommun har fortsatt förstärkt närvaro i Lambohov under slutet av veckan. Kommunen arbetar också vidare med de långsiktiga trygghetsskapande åtgärderna. Det har aldrig gjorts så många och långsiktiga satsningar som nu.
Bildkollage Niklas Borg (M) och Sportis i Lamboohov.

Kommunen fortsätter att möta upp människor som finns i Lambohov efter onsdagens skjutning. På skolorna fortsätter man att bemöta eventuell oro hos eleverna. Kultur- och fritidsverksamheterna har öppet som vanligt. Kommunen har även en god samverkan med fastighetsägare och Lambohovskyrkan. Områdesteamet och Frivilliga resursgruppen (FRG) rör sig i området och under helgen sätts trygghetspunkter upp där FRG bemannar. Under lördagen finns en trygghetspunkt vid Lambohovs centrum och på söndag intill livsmedelsbutiken på Torparegatan 1.  

Många långsiktiga satsningar

Kommunen har den senaste tiden gjort en rad olika satsningar för att öka tryggheten och motverka segregationen. 

– Vi har aldrig gjort så här många och långsiktiga satsningar i våra utsatta områden som vi gör nu. Vi har etablerat nya områdesteam och startat upp lokala brottsförebyggande grupper. Vi satsar på arbetsmarknadsåtgärder. Vi jobbar hårt för att förbättra skolresultaten och att erbjuda unga feriejobb och vettiga fritidsaktiviteter, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Trygghetsskapande teknik

I nuläget pågår även ett initiativ att utforska området för trygghetsskapande teknik, i syfte att förstå vilka tekniska möjligheter som finns och vad som är kombinerbart med juridiska aspekter och integritetsfrågor. Kommunen samarbetar med bland annat polis, teknikbolag, och fastighetsägare i den frågan. 

– För att nå en långsiktig utveckling av tryggheten i kommunen är det viktigt att inte enbart fokusera på kamerabevakningen i sig, utan informationen behöver samlas in och analyseras för att skapa ett underlag som kan motverka framtida otrygghet, kriminalitet och andra oönskade händelser i kommunen. Men allt ligger inte i våra händer. Här krävs det att hela samhället bidrar och att polisen får tillräckliga resurser för att klara sitt uppdrag med att upprätthålla lag och ordning. Våldet får aldrig bli en del av vår vardag, säger Niklas Borg (M).