Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Varför ligger Abisko i Linköping?

23 juli 2020 | Kommun & politik, Stadsplanering & trafik
Har du alltid undrat varför det finns ett Abisko i Linköping, precis som i norra Sverige? Och varför har Linköpingsborna dessutom ett annat uttal av namnet än nationalparken? Nu får du svaret.
Flygfoto över Abiskorondellen Bild: Linköpings stadsarkiv

Flygfoto över Abiskorondellen sommaren 1954. Bild: Linköpings stadsarkiv

För utsocknes kan det vara förvirrande att Abisko, för de flesta känt som en nationalpark i Kiruna kommun, även är ett kvarter i Linköping. Dessutom med ett helt annat uttal än sin mer kände namne. Här ligger betoningen på andra stavelsen (Abísko) istället för på första.

Det här har Linköpings stadsarkiv tagit fasta på i sitt senaste alster i serien arkivfynd. För att gå till botten med det har man grävt i arkivet och hittat historien bakom skapandet av Abisko och Abiskorondellen i de nordliga delarna av Linköping på 1950-talet.

Östgötsk dialekt

– Förklaringen är att då det anlades var det stadens nordligaste kvarter. Namngivningen följde också det mönster som etablerades under 1920- och 1930-talen av magistraten och byggnadsnämnden. Namnen blev inte sällan både humoristiska och ironiska – men också kommunalt tungfotade, säger stadsarkivarie Bo Peter Persson.

Och skillnaden i uttalet menar Bo Peter Persson att det finns en dialektal förklaring bakom.

– Det är östgötsk dialekt, en Linköpingsvariant. På samma "feluttalade" sätt är kvarteren Eolus och Artemis med betoningen på o respektive e.

Innan Abisko byggdes ordnades trafiken genom att Vasavägen, Götgatan, Bergsvägen, Grenadjärgatan och Västra vägen fick mötas i en rondell, som fick namnet Abiskorondellen. Den beslutades av stadsfullmäktige 1953 och ingick i ett större arbete med omläggning av Bergsvägen och var färdigställd sommaren 1954.

Centrumet färdigt 1958

I kvarteret Abisko byggde Stångåstaden vid den här tiden bostadshus och husen kompletterades med en centrumanläggning, som även den fick namnet Abisko. Centrumet var det första i sitt slag i Linköping och utformningen och tankarna beskrevs utförligt i anslutning till den år 1954 antagna stadsplanen.

Centrumet var färdigt för öppnande i början av 1958 och innehöll bland annat speceriaffär, post, bank, apotek, frisörer och läkare.

Intill centrumet ligger i dag idrottsanläggningen Lingvallen, men innan Abisko byggdes ut var det här platsen för stadens gamla stora soptipp.

Text: Johan Hermansson

Här kan du läsa mer om Abisko och Abiskorondellen:

Här hittar du alla tidigare arkivfynd:

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: