Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhet för äldre begränsas

18 mars 2020 | Omsorg & hjälp, Coronaviruset covid-19
Linköpings kommun har idag fattat beslut om att begränsa lunchservering och fritidsverksamhet i servicehus, trygghets- och vårdboenden. Åtgärderna genomförs för att skydda de äldre och minska smittspridningen av det nya coronaviruset.

Från och med idag den 18 mars kommer lunchserveringar och fritidsverksamheter i servicehus, på trygghetsboenden och vårdboenden att begränsas till att enbart gälla personer som bor på boendena. Personer som inte bor där men idag utnyttjar lunchservering eller deltar i fritidsverksamhet kommer istället att erbjudas matkorg samt vid behov extra individuellt stöd, till exempel via telefonsamtal.

Verksamheten i Friskvårdsgymmet på Åleryd, mini-gymmen och Hagdahls seniorcenter kommer också att stänga. Fritidsverksamheten på vårdboenden kommer arrangeras på annat sätt än genom externa aktörer.

Beslutet är fattat av äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD).

– Det var nödvändigt för oss att fatta detta beslut idag för att skydda våra äldre från att bli smittade av det nya coronaviruset, covid-19. Vårt beslut är i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation om att genomföra åtgärder för att minska smittspridningen, säger Liselotte Fager (KD).

Resurspoolen kommer att ha kvar sitt uppdrag, men i annan form, efter överenskommelse med social- och omsorgsdirektören.

– Vi påminner också om att det är extra viktigt att anhöriga och andra besökare på exempelvis äldreboenden är vaksamma och avstår från besök om de känner sig krassliga, så att våra äldre och sköra personer skyddas, säger social- och omsorgsdirektör Linda Ljungqvist. Jag vill också passa på att tacka medarbetarna ute i verksamheterna som gör ett fantastiskt arbete.

Beslutet gäller fram till den 30 juni 2020. Det finns dock möjlighet att både avbryta begränsningarna i förtid eller förlänga beslutet, beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här samlar Linköpings kommun information med anledning av det nya coronaviruset: