Du behövs - ställ upp som språkvän

7 maj 2019 | Omsorg & hjälp
Nu söker Linköpings kommun tillsammans med Röda korset fler etablerade svenskar som vill ställa upp som språkvänner. – Medborgarnas engagemang är viktigt då de har möjlighet att integrera ”på riktigt”, säger socialsekreterare Eva Nilsson.
Närbild på händer

Foto: Mostphotos

Röda Korsets verksamhet ”Vi ses! – Språkvänner” har funnits sedan 2016 och syftar till att sänka trösklar i samhället för nyanlända genom att matcha individer och familjer med svensktalande etablerade personer. Matchningarna baseras främst på gemensamma intressen. Vanligtvis läggs stor vikt vid vänskapsrelationen.

– Röda korset arrangerar, efter matchning, ett första möte mellan tilltänkta vänner och där bestäms om man vill träffas mer. Då görs upp hur ofta man ska ses, mellan de två personerna, säger Eva Nilsson, socialsekreterare på Linköpings kommun.

Orbis läggs ned

Samarbetet kring ”Vi ses! – Språkvänner” mellan Linköpings kommun och Röda korset stärks nu i samband med att kommunens verksamhet Orbis läggs ned i juli. Orbis startades under den stora flyktingvågen 2015 och har haft som syfte att stötta nyanlända och ensamkommande som håller på att etablera sig i Sverige.

– Omkring 150 ungdomar besöker Orbis varje månad. Majoriteten av dem kom som nyanlända till Sverige som 14-16-åringar för snart fyra år sedan. De flesta har fått besked om uppehållstillstånd, de går i skolan och pratar mestadels svenska, säger Eva Nilsson.

Stötta en ungdom

Ungdomarna som tidigare har besökt Orbis behöver, utöver hjälp med språket, ha kontakt med personer som de kan rådfråga om saker i det svenska samhället.

Orbis kommer vid två tillfällen informera om hur man kan engagera sig som frivillig för att stötta en ungdom via Röda korset. Informationstillfällena hålls den 15 och den 23 maj. Det går att anmäla sig till mailadressen nedan.

Text: Sofie Berlin