Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ytterligare ett steg för Ostlänken

29 mars 2021 | Stadsplanering & trafik
Trafikverket har gjort en avsmalning av två av de möjliga korridorerna för Ostlänkens passage genom Linköpings tätort. "Vi har ett nära samarbete med Trafikverket och att de nu har smalnat av två av korridorerna är positivt och ett steg i rätt riktning", säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).
Tåg

I den lokaliseringsutredning som Trafikverket genomför för den del av Ostlänken som ska byggas genom Linköping, utreds alla tekniskt möjliga lösningar för järnvägen. Under utredningen kommer korridorerna successivt att väljas bort tills det endast finns ett förslag till korridor kvar.

– Avsmalningen innebär att vi fått bort delar av det ”lock” som ligger över Linköping. Det underlättar särskilt för berört näringsliv i södra Tornbyområdet som nu inte längre behöver oroa sig över att verksamheten ligger inom en järnvägskorridor, fortsätter Niklas Borg.

Trafikverkets många korridorer innebär att relativt stora delar av Linköpings innerstad ligger i en korridor. När Trafikverket nu smalnar av korridorerna får såväl näringsliv och fastighetsägare, som kommunen större handlingsutrymme vad gäller utveckling.

– I och med att lokaliseringsutredningen tar tid har vi varit tydliga mot Trafikverket att det inte är acceptabelt att en så stor del av Linköping ligger under detta ”lock”. Det är bra att Trafikverket hörsammat oss och börjat smalna av korridorerna, säger Niklas Borg.

Trafikverkets hela lokaliseringsutredning beräknas vara klar våren 2022.

– Vi förutsätter att tidigare ingångsvärden och överenskommelser mellan kommunen och staten fortsatt gäller, bland annat om en centralt placerad station i staden och en så barriärfri järnvägslösning som möjligt, säger Niklar Borg.

Fakta:

Lokaliseringsutredningen ska vara klar våren 2022. Sedan ska den prövas av regeringen i en så kallad tillåtlighetsprövning som enligt Trafikverket beräknas vara klar till årsskifter 2022/2023. När beslut om korridor fattats påbörjas arbetet med att ta fram en järnvägsplan, vilket kan liknas vid arbetet med att ta fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde.

Trafikverket har genomfört två samråd för sträckan genom Linköping. Ytterligare ett är planerat. Samråden syftar till få in synpunkter från allmänheten i Linköping.

Uppdraget om att utreda ett system för nya stambanor i hela Sverige (inte bara Ostlänken) för en kostnad av 205 miljarder som redovisades tidigare i år var ett utredningsuppdrag som Trafikverket fått av regeringen, inte ett genomförandeuppdrag. Det betyder att Trafikverkets arbete med Ostlänken fortsätter utifrån tidigare fattade beslut om att Ostlänken ska byggas från Stockholm till Linköping och vara färdig för tågtrafik 2035.