Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsarkiv

Visar 1 till 10 av totalt 1274 nyheter.

Här sätter barnen färg på sommargågatan

Nu har barnen tagit plats i Folkes finrum! Linköpingsbarn har fått sätta sin prägel gen...

Digitala konserter med intim känsla

Lastkajen Sessions är namnet på ett samarbete mellan Linköpings kommuns kulturhus Skylt...

Eldningsförbud i hela Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har, efter samråd med länets kommuner och räddningstjänster,...

Fler behöriga till gymnasiet

Nu har de preliminära siffrorna för meritvärden från grundskolan och behörighet kommit....

Linköping har klättrat uppåt i arbetet med klimatanpassning

Det kommer troligtvis att bli fler värmeböljor och fler skyfall i framtiden. Det måste...

Det hände på fullmäktige i juni

Hör ordförande Lars Vikinge (C) sammanfatta vad som hände på kommunfullmäktiges sammant...

Linköping förbereder för ett idrottsgymnasium

Den 17 juni föreslås bildningsnämnden ge Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i...

Beslut om ny färdtjänsttaxa

Kommunfullmäktige fattade idag beslut om ny egenavgift för färdtjänst. Beslutet innebär...

Husbyggandet i trä ska öka

Behovet av bostäder i Linköping är fortsatt högt. För att möta bostadsbristen och samti...

Lyckat projekt om hållbart mode i mål

Under nio månader testade sju Linköpingsbor på att leva med en hållbar garderob. Nu är...

Nyhetsarkiv