Visar 11 till 20 av totalt 400 nyheter.

Företag tyckte till om kommunens service

Idag har ett fyrtiotal företag tillsammans med politiker och tjänstepersoner samlats i...

Dags för Mänskliga rättighetsdagarna

Nordens största forum för mänskliga rättigheter kommer till Linköping och Konsert & Kon...

Snart lyser stinsen med sin frånvaro

Natten mellan tisdag och onsdag monteras trästinsen på resecentrum ner. Därefter körs h...

Antalet inflyttade till Linköping slår rekord

Folkmängden i Linköpings kommun uppgick till 162 757 personer den 30 september 2019. De...

Ny förmedling ger fler chans att köpa tomt

Den 1 januari 2021 kommer Linköpings tomtförmedling att göras om. Det beslutet tog komm...

Ebbepark får ny skolbyggnad

Det kommunägda fastighetsbolaget Lejonfastigheter ska bygga en kombinerad skola och kon...

Positiv prognos för Linköpings kommun

Prognosen för kommunens ekonomiska resultat i år är positiv och beräknas till 92 miljon...

Klart för bostäder på Stångebro

Cirka 1000 bostäder kan få byggas på Stångebro. Nu har kommunfullmäktige gett klartecke...

Det hände på fullmäktige 5 november

Hör ordförande Lars Vikinge (C) sammanfatta vad som hände på kommunfullmäktiges sammant...

Säkerhetschefen avslutar sitt uppdrag

Säkerhetschefen avslutar sitt uppdrag inom Linköpings kommun med omedelbar verkan. "Vi...