Linköpings kommun öppnar filial i Stockholm

14 september 2018 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommuns plankontor testar ett nytt grepp för att utöka sitt rekryteringsområde. Genom att öppna en filial i centrala Stockholm hoppas kommunen attrahera personer som vill arbeta med att utveckla Linköping, men fortfarande kunna bo kvar i Stockholm.

– Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer och vi står inför stora utmaningar de närmaste åren, med bland annat bygget av Ostlänken och andra stora stadsbyggnadsprojekt. Det innebär att vi måste hitta nya, innovativa sätt att rekrytera erfarna medarbetare även utanför vår region. Att öppna en filial i Stockholm är ett sådant sätt, säger Alisa Basic, chef för Plankontoret.

Tanken är att rekrytera 3-5 erfarna planarkitekter och projektledare/exploateringsingenjörer, som kan förstärka den kompetens som redan finns inom kontoret. Personerna kommer att tillhöra Plankontoret i Linköping, men ha sin arbetsplats i Stockholm.

– Det är roligt att vi kan vara en föregångare bland andra kommuner att tänka kreativt för att lösa en kompetensutmaning. Det är också en möjlighet för utflyttade Linköpingsbor att få arbeta med sin hemkommun och på sikt kanske bli lockade att flytta hem, säger Alisa Basic.

Rekryteringen startar idag och parallellt pågår arbetet med att hitta rätt lokal i Stockholm.

– Vi siktar på att ha lokal och personer på plats någon gång efter årsskiftet, berättar Alisa Basic.

Läs mer om tjänsterna under www.linkoping.se/lediga-jobb.

Alisa Basic, chef Plankontoret Linköpings kommun 013-20 68 85, alisa.basic@linkoping.se

Sofie Berlin

Vik. mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 14 september 2018