Nu genomförs undersökning av Linköpingsbornas resvanor

19 september 2018 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Nu är det dags för kommunens stora resvaneundersökning. 4 500 utvalda Linköpingsbor kan genom sina svar på sikt påverka kommunens planering och utbyggnad för att skapa ett bra framtida trafiknät.

Den stora resvaneundersökningen genomförs vart fjärde år. 4 500 slumpvis utvalda Linköpingsbor i åldrarna 13-84 år får nu ett brev hemskickat med en enkät där de ombeds svara på sina resvanor under en särskild angiven dag.

Enkätsvaren är en av flera pusselbitar som påverkar kommunens arbete med det framtida trafiknätet.

- Det här är en chans för Linköpingsborna att berätta om sina resvanor, och på så sätt förbättra resmöjligheterna för alla som bor här, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Resvaneundersökningen har genomförts sedan 1974. De utvalda Linköpingsborna får enkäten hemskickad med posten, men det går också att svara på den via webben, med hjälp av en kod som finns i utskicket.

Förutom den stora resvaneundersökningen genomförs också mindre undersökningar vartannat år.

Projektledare Karin Hjalmewik, telefon 013-20 63 54.

Elias Aguirre

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden/kommunalråd (S)

Skicka e-post till Elias Aguirre

E-post: elias.aguirre@linkoping.se

Telefon: 0725-84 73 10

Sofie Berlin

Vik. mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 19 september 2018