Nya förvaltningschefer på Linköpings kommun

19 september 2018 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linda Ljungqvist, Anita Lhådö och Per Petersén går samtliga in i nya roller i samband med att förvaltningsorganisationen inom den sociala sektorn i Linköpings kommun förändras den 1 januari 2019.

Linda Ljungqvist blir direktör för den nya social- och omsorgsförvaltningen, som är en sammanslagning av tidigare socialförvaltningen och omsorgs- och äldreförvaltningen med totalt cirka 500 medarbetare. Linda är idag direktör för omsorgs- och äldreförvaltningen.

Anita Lhådö blir direktör för Leanlink, som kommer att ha drygt 2200 medarbetare efter årsskiftet. Leanlink fortsätter att vara kommunens utförarorganisation inom områdena stöd, omsorg, kost, restaurang och service. Anita är idag direktör för socialförvaltningen.

Per Petersén, nuvarande direktör för Leanlink, kommer fram till hösten 2019 arbeta med särskilda uppdrag direkt underställd kommundirektören. Bland annat som strategisk rådgivare kring utformningen av kommunens krigsplacering och krigsorganisation. Därefter kommer han att gå i pension.

Kommundirektör Paul Håkansson är mycket nöjd med möjligheten att kunna använda den breda kompetensen i kommunledningsgruppen på ett nytt sätt.

- Jag är övertygad om att dessa tre personer kommer att bidra med mycket engagemang och erfarenhet i sina nya respektive roller under en period när den kommunala verksamheten befinner sig i stark förändring. Vi behöver fortsätta att utvecklas med fokus på förbättrad helhetssyn, effektiv samverkan och ökad digitalisering. De här förändringarna skapar goda förutsättningar för det, säger han.

Tidigare har den sociala sektorn inom Linköpings kommun varit uppdelad i olika förvaltningar. Från och med 1 januari 2019 slås socialförvaltningen och omsorg- och äldreförvaltningen ihop till en enda. Förhoppningen med den nya förvaltningen är att få en mer sammanhållen organisation som stödjer social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd med både myndighetsutövning och beställning.

- Vi ska bedriva verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen måste utformas så att den har flexibilitet att möta både snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar framöver, säger Linda Ljungqvist.

Samtidigt får Leanlink ett delvis förändrat uppdrag från och med årsskiftet. Verksamheten hamnar direkt under kommunstyrelsen i och med att utförarnämnden upphör och organisationen förändras. Även i fortsättningen kommer Leanlink att verka på en konkurrensutsatt marknad inom sina respektive verksamhetsområden.

- Jag vet att Leanlinks medarbetare utför ett ovärderligt arbete inom samtliga affärsområden. Jag ser fram emot att lära känna verksamheten ännu bättre än jag redan gör och tillsammans med mina nya kollegor fortsätta att utveckla verksamheten, säger Anita Lhådö.

Linda Ljungqvist, 013-20 73 75 Anita Låhdö, 013-20 52 91 Per Petersén, 013-20 67 75

Paul Håkansson

Kommundirektör

Skicka e-post till Paul Håkansson

E-post: paul.hakansson@linkoping.se

Telefon: 070-533 32 87

Sofie Berlin

Vik. mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 19 september 2018