Samhällsbyggnadsnämnden: Kommunen satsar på fler bostäder i Berg och Ekängen

19 september 2018 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Kommunen ska ta fram detaljplaner för nya bostadsområden i tätorterna Berg och Ekängen. Det rör sig om drygt 300 bostäder.

Två privata aktörer, BoKlok Housing AB och Trivselhus Mark AB, har ansökt om att bygga nya bostäder i Berg och Ekängen. Under onsdagens sammanträde väntas samhällsbyggnadsnämnden besluta om att ta fram detaljplaner för områdena.  

I Berg handlar det om cirka 49 bostäder i form av radhus i två våningar och kedjehus med egna trädgårdar. Planen är också att den skogsdunge som finns i området ska bli en gemensam grönyta för de boende. I samband med detaljplaneprövningen ska kommunen även se över om det finns behov av en ny förskola i området.  

– Vi vill bygga fler radhus och villor i kommunen för att ge fler Linköpingsbor möjlighet till en egen täppa. De här två projekten är en viktig del av det, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.  

Även Ekängen ska expandera. Här räknar man med omkring 200-250 nya bostäder i form av både villor, radhus och lägenheter.  

– Under mandatperioden har Koalition för Linköping arbetat hårt för att kunna påbörja byggnationen i Ekängen. Det här är det första steget dit, säger Elias Aguirre.

  

Elias Aguirre

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden/kommunalråd (S)

Skicka e-post till Elias Aguirre

E-post: elias.aguirre@linkoping.se

Telefon: 0725-84 73 10

Sofie Berlin

Vik. mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 19 september 2018