130 åtgärder för ett bättre klimat

13 november 2018 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Hela kommunkoncernen ska nu öka takten för att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping. Kommunstyrelsen tar i dag beslut om en handlingsplan för ett koldioxidneutralt Linköping.

Handlingsplanen är indelad i fem fokusområden: Förnyelsebar och resurseffektiv elproduktion, effektiv energianvändning, klimateffektiva transporter och resor, klimateffektivt näringsliv och klimatsmarta Linköpingsbor. Sammanlagt innehåller planen drygt 130 åtgärder av olika storlek. Det är åtgärder som förvaltningarna och bolagen själva varit med och tagit fram och som de ska arbeta med mellan 2018 och 2020.

– Målet om ett koldioxidneutralt Linköping är ett av kommunens viktigaste mål och det är bra att vi nu har en handlingsplan för hela kommunkoncernen. Det ger ytterligare skjuts i klimatarbetet och det kommer att innebära fler solceller på taken, fler elbilsladdare och förbättrad återvinning, säger Rebecka Hovenberg (MP), miljökommunalråd.

Elproduktionen är ett fokusområde som omfattar Tekniska verkens planer på nya vindkraftverk och konvertering till kol- och fossiloljefri el och värme. Inom transportområdet kan kommunen göra stor skillnad, genom den nya trafikplanen, förbättrad infrastruktur för hållbara transporter inklusive säkrare cykelvägar kring skolorna och minskat behov av resor tack vare e-möten och distansarbete.

– Energieffektiviseringen är ett viktigt område där vi kan åstadkomma mycket. Den mest klimatsmarta kilowattimmen är den som inte används. Framför allt handlar det om att energieffektivisera de kommunala fastigheterna, något som både ger en bättre boendemiljö och minskar koldioxidutsläppen, säger Rebecka Hovenberg.

För att nå målet måste hela Linköping vara med och därför finns ett antal åtgärder som involverar näringsliv och medborgare. Linköpingsinitiativet, förbättrad källsortering och klimatkommunikation är några exempel.

Rebecka Hovenberg

Kommunalråd (MP)

Skicka e-post till Rebecka Hovenberg

E-post: rebecka.hovenberg@linkoping.se

Telefon: 0703-62 62 40

Sofie Berlin

Vik. mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 13 november 2018