500 med försörjningsstöd ska komma närmare ett jobb

13 november 2018 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun gör en storsatsning för att minska antalet personer som står långt från arbetsmarknaden. På sikt ska färre människor gå på försörjningsstöd och kommunen ska få ett tillskott i sitt rekryteringsbehov.

Linköpings kommun har låg arbetslöshet, men ett hundratal individer har länge stått långt från arbetsmarknaden och behöver extra stöd för att komma i arbete eller studier.

Kommunstyrelsen antog därför den 13 november ett arbetsmarknadsprogram som ska snabba på etableringen av personer som står långt från arbetsmarknaden och har försörjningsstöd. 500 arbetsmarknadsinriktade platser kommer skapas, vilket innebär att 500 personer kan ta del av programmet.

– Det här kommer vara livsavgörande för många personer i Linköping. Med fler i arbete får vi en mer sammanhållen kommun. Förutom att färre blir beroende av försörjningsstöd får vi ett välkommet tillskott på arbetsmarknaden, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nya arbetsmarknadsprogrammet har en förbättrad struktur där varje individ följs upp och får anpassat stöd utifrån sitt behov. Det kan till exempel handla om arbetsträning utifrån ens egna förutsättningar. 

– Det är viktigt att hitta individanpassade vägar för personer med försörjningsstöd. Jag vill särskilt lyfta kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, eftersom det till viss del krävs andra verktyg för att nå dem, säger Birgitta Rydhagen (MP), kommunalråd.

Arbetsmarknadsprogrammet är en långsiktig satsning som kommer följas upp regelbundet. För en del av deltagarna kommer det krävas längre tid med olika milstolpar längs vägen.

Kristina Edlund

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Skicka e-post till Kristina Edlund

E-post: kristina.edlund@linkoping.se

Telefon: 0722-40 07 40

Birgitta Rydhagen

Kommunalråd (MP)

Skicka e-post till Birgitta Rydhagen

E-post: birgitta.rydhagen@linkoping.se

Telefon: 0725-82 81 47

Sofie Berlin

Vik. mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 13 november 2018