Inbjudan: Presskonferens inför bygg- och miljönämndens sammanträde

21 november 2018 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Vi tar bland annat upp utvecklingen av miljötillsyn på lantbruk och ett genomfört branschmöte om hantering av schaktmassor. Vi berättar även om genomförda informationsmöten om livsmedelshantering för butiker, och om ett informationsmöte som har hållits för boendeformer som ungdomshem och psykiatriboenden.

Tid: Torsdag den 22 november klockan 10.00
Plats: Krouthénsalen, Linköpings stadshus

Välkommen!

Gunnar Gustafsson (MP), ordförande bygg- och miljönämnden

Gunnar Gustafsson

Ordförande i bygg- och miljönämnden (MP)

Skicka e-post till Gunnar Gustafsson

E-post: gunnar.gustafsson@linkoping.se

Telefon: 0709-544 778

Per Conning

Redaktör

Skicka e-post till Per Conning

E-post: per.conning@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 20

Senast uppdaterad den 21 november 2018