Uppåt för Linköping i rankingen Bästa skolkommun

8 november 2018 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun klättrar till plats 18 bland Sveriges 290 kommuner i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun. Det är en förbättring med 25 placeringar sedan förra året.

Anledningen till att kommunen klättrar är att fler elever fullföljer gymnasiet inom tre år och att andelen godkända elever ökar. Kommunen tillhör även de bästa i landet när det gäller andelen elever som uppnår högskolebehörighet.

– Jag ser det här som ett kvitto på vårt långsiktiga arbete för att öka skolresultaten. Det är ett unikt bra resultat för en kommun i vår storlek och vår struktur, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn– och ungdomsnämnden.

Bästa skolkommun är en årlig ranking som Lärarförbundet gör för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

– Det är väldigt roligt att goda resultat i Linköping uppmärksammas och att Linköping så påtagligt ökat i mätningen. Samtidigt behöver skolan fortsatt vara i fokus för att vi ska ha en utbildning i toppklass, säger Karin Granbom (L), ordförande i bildningsnämnden. 

Undersökningen är byggd på statistik från bland annat SCB, Skolverket och SKL. Bland de 13 kriterier som ligger till grund för rankingen finns lärartäthet, utbildade lärare och betygsresultat.

– Lärarförbundet har just denna ranking för att kunna uppmärksamma gott arbete och sätta skolans viktiga roll i samhället på dagordningen. Lärarförbundet i Linköping är väldigt glada för det goda resultat som Linköping fått i årets ranking. Samtidigt är vi inte förvånade, för vi vet att lärare i Linköping, i alla skolformer, är skickliga och gör ett fantastiskt jobb, säger Sandra Wahlström, Lärarförbundet.

Karin Granbom Ellison

Ordförande i bildningsnämnden/Kommunalråd (L)

Skicka e-post till Karin Granbom Ellison

E-post: karin.granbom-ellison@linkoping.se

Telefon: 0725-82 81 74

Jakob Björneke

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden/kommunalråd (S)

Skicka e-post till Jakob Björneke

E-post: jakob.bjorneke@linkoping.se

Telefon: 0702-43 81 45

Sofie Berlin

Vik. mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 8 november 2018