Ändrade planer för nya Kungsbergsskolan

24 januari 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Nu får bygget av nya Kungsbergsskolan ändrade förutsättningar. För att minska kostnaderna kommer skolan beställas som en högstadieskola av normal standard och normal kostnad.

Elevantalet sänks även från 900 elever till 700, men grundsärskolan lämnas oförändrad. Fokus flyttas från den yttre gestaltningen till att skapa en bra inre arbetsmiljö för elever och lärare.

Planeringsarbetet av nya Kungsbergsskolan har setts över med anledning av att projektet har pågått alldeles för länge samt att det tidigare har funnits olika uppfattningar gällande skolans elevantal och innehåll.

– Vi har nu gemensamt landat i beslutet att Kungsbergsskolan ska omfattas av ett elevantal om 700 + 75 elever samt att skolan byggs enligt normal standard. På så sätt får vi en tydlig inriktning på skolan och ger rimliga ekonomiska förutsättningar för Barn- och ungdomsnämnden, säger Erik Östman, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

– Det är skönt att vi får en lösning nu och kan gå vidare i projektet. Liberalerna har från första början varit emot förslaget om att bygga en storskola då projektet bland annat visade på tydliga brister i skolans funktionalitet. Nu får vi en skola där elevernas lärandemiljö och trygghet är i fokus och där lärarna får rätt förutsättningar att undervisa, avslutar Åsa Wennergren (L), sektorsansvarigt kommunalråd för utbildning.

Om projektet fullföljs enligt den tidigare planen kan inflytt ske tidigast 2024-2025.

Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Skicka e-post till Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Erik Östman (M)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Skicka e-post till Erik Östman (M)

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: 0730-46 81 19, 013-20 71 82

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 24 januari 2019