Barn- och ungdomsnämnden: Syskonförtur tas bort i skolvalet

5 mars 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
På ett extrainsatt sammanträde i Barn- och ungdomsnämnden kommer beslut fattas om att inte tillämpa syskonförtur i skolvalet. Beslutet måste tas för att undvika lagbrott.

I november 2018 fattade Barn- och ungdomsnämnden beslut om att tillämpa syskonförtur i valet till förskoleklass. Detta gjordes trots att rättsläget var osäkert eftersom nämnden ansåg det vara en bra reform som skulle hjälpa familjer med flera barn att få ihop livspusslet. På grund av att syskonförturen togs bort i maj 2018 när beslut om relativ närhet som urvalsprincip antogs behövde nämnden fatta ett nytt beslut om att tillämpa förturen.

En kammarrättsdom fanns vid tillfället om att syskonförtur inte var tillåtet, men den var överklagad. I slutet av februari 2019 lämnade Högsta förvaltningsdomstolen besked om att prövningstillstånd inte ges och domen vinner därför laga kraft. Den förtur som nämnden beslutade om i november bryter därför mot lagen och behöver hanteras.

– Det är mycket olyckligt att Högsta förvaltningsdomstolen lämnat detta besked. Vi ville tillämpa syskonförtur i det här skolvalet eftersom det hjälper flerbarnsfamiljer att få ihop livspusslet. Rättsläget var oklart då men är det inte längre. Eftersom vi måste följa svensk lag tvingas vi nu ta bort syskonförturen. Nu är det upp till våra kollegor på riksplanet att ta upp frågan och möjliggöra syskonförtur i framtiden igen, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Som en följd av beslutet riskerar en mindre andel elever att få en annan placering än de hade fått om förturen hade tillämpats.

Barn- och ungdomsnämnden kallas till extra nämndsammanträde den 8 mars klockan 10.00.

Erik Östman (M)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Skicka e-post till Erik Östman (M)

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: 0730-46 81 19, 013-20 71 82

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 5 mars 2019