Pressinbjudan: Nu inviger vi Kontakt Linköping

28 mars 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Den 4 april slår dörrarna upp till kommunens nya gemensamma center för medborgarservice. Nu blir det lättare för Linköpingsbor och besökare att komma i kontakt med kommunen.

Tid: 4 april klockan 10:30
Plats: Stadsbiblioteket

Genom att samla alla kommunens kontaktytor mot Linköpingsborna på en och samma plats ska servicen bli bättre, handläggningstiderna ska förkortas och tillgängligheten ska öka.

Framför allt kommer invånarna märka skillnad genom att det nu räcker att ta kontakt med en enhet och frågeställaren kommer få svar på en stor andel av sina frågor utan att behöva gå vidare. På mer än en tredjedel av frågorna kommer kunderna inte behöva bli kopplad till en handläggare utan kommer få svar direkt.

– Kontakt Linköping underlättar för Linköpingsborna i sina kontakter med kommunen. Genom en väg in och direkta svar på många frågor ska det vara enkelt att komma i kontakt med Linköpings Kommun, säger Niklas Borg (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Kontakt Linköping byggs upp av kommunens samtliga förvaltningar och bemannas av utbildad personal med bred kunskap inom kommunens verksamheter.

På invigningen medverkar:

Niklas Borg (M) ordförande kommunstyrelsen
Kristina Edlund (S) andre vice ordförande kommunstyrelsen
Martin Liabäck, verksamhetschef på Kontakt Linköping
Maria Ottosson, kommunikationsdirektör


Välkommen!

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Skicka e-post till Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Kristina Edlund (S)

2:e vice ordförande för kommunstyrelsen / kommunalråd

Skicka e-post till Kristina Edlund (S)

E-post: kristina.edlund@linkoping.se

Telefon: 0722-40 07 40

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 28 mars 2019