Linköping förbereder sig för IS-återvändare

3 maj 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
I och med de senaste veckornas debatt gällande eventuella IS-återvändare har nu kommunalråd Annika Krutzén (M) gett social- och omsorgsdirektören i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur kommunanställda ska hantera eventuella IS-återvändare.

– I Linköping har vi värdefull kompetens om hur vi ska arbeta med våldsbejakande extremism, säger Annika Krutzen (M), ordförande i social- och omsorgsnämnden.

I arbetet med att ta fram en handlingsplan kommer social- och omsorgsförvaltningen att samarbeta tillsammans med säkerhetsavdelningen i kommunen och med skolförvaltningen.

– Detta gör vi för att säkra upp så att det inte finns några tveksamheter för våra anställa över hur de ska arbeta och också för att det ska bli tydligt att alla vid minsta misstanke ska göra en polisanmälan om man tror att man har kontakt med en IS-återvändare, säger Annika Krutzén (M).

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden / kommunalråd

Skicka e-post till Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzén@linkoping.se

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 3 maj 2019