Fler klarar gymnasiet i Linköping

28 juni 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Andelen elever som tar gymnasieexamen på alla kommunala gymnasieskolors nationella program har ökat från 85 procent 2018 till 90 procent 2019.

– Jag vill berömma alla rektorer, lärare och övriga personal för deras hårda arbete och engagemang. De är en stor del av den stadiga uppåtgående trenden när det gäller elever som tar gymnasieexamen, vilket är mycket positivt. Med en examen öppnar det upp sig utbildningsvägar och det ökar också chanserna att få arbete och därmed ett självständigt liv, säger Åsa Wennergren (L) ordförande i Bildningsnämnden.

Linköpings kommun ser nu att andelen elever som tar examen bland pojkar ökar från 82 procent 2018 till 92 procent 2019. Andelen flickor som tar examen 2019 är detsamma som 2018, 88 procent. Den största ökningen finns inom de högskoleförberedande programmen på alla gymnasieskolor. 2018 slutförde 86 procent av eleverna på högskoleförberedande program sin gymnasieskola med examen, 2019 är siffran 92 procent. Samtidigt har det skett en svag minskning av andelen elever med examen från yrkesprogrammen där examengraden var 85 procent 2018 och i år hamnar siffran på 83 procent.

– Vi ser självklart på helheten och vi ska inte på något vis slå oss till ro. Vårt mål är att alla elever inom Linköpings gymnasieskolor ska ta sin examen. Vi inväntar skolornas analyser vad gäller anledningar till ökningen men vi kan redan nu konstatera två bidragande orsaker. Vi vet att det är en årskull med högre meritvärden från grundskolan jämfört med tidigare år som tar examen och att vår satsning för att öka elevnärvaron har slagit väl ut, framförallt ökar närvaron på Anders Ljungstedts Gymnasium och Berzeliusskolan rejält, säger Åsa Wennergren.

Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Skicka e-post till Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 28 juni 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.