Ökad satsning ska minska arbetslösheten

24 juni 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun satsar nu för att ge förutsättningar för arbete eller sysselsättning till personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt ökar behovet av personal inom flera verksamheter i kommunen. Satsningen innebär att fler Linköpingsbor ska få bättre möjligheter till att komma in på arbetsmarknaden och bidra utifrån sina egna förutsättningar.

– Målet är att fler Linköpingsbor ska nå egen försörjning och därmed minska behovet av försörjningsstöd. För att nå ditt behöver hela kommunen bidra med att hitta nya jobbmöjligheter, med positivt engagemang och med inspiration. Det kommer inte vara enkelt, men tillsammans kan vi klara detta. Nu gäller det att vi är mänskliga, modiga och mångfacetterade, säger Fredrik Lundén (M) ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Linköpings kommun utvecklar sina arbetsmetoder i syfte att fler Linköpingsbor som idag står utanför arbetsmarknaden ska få nya möjligheter att uppnå egen försörjning. Under de kommande två åren ska kommunen ta fram ytterligare 500 platser inom kommunkoncernen för anställning och utveckling.

– Detta är en långsiktig satsning och investering för kommande generationer. Vårt mål är att fler Linköpingsbor ska komma ut i arbetslivet och på så sätt känna att de är delaktiga och har en aktiv roll i samhället. Alla behövs och alla bidrar utifrån sina förutsättningar och på det sättet kan vi klara av vår framtid, säger Helena Paulsson, avdelningschef för arbetsmarknad och integration.

Målgruppen för de 500 platserna är Linköpingsbor som står utanför arbetsmarknaden där många idag får försörjningsstöd eller har en funktionsvariation. Platsen anpassas alltid utifrån personens individuella behov och därför kan både arbetsuppgifterna och arbetstiden skilja sig mycket beroende på individens förutsättningar. Ett arbete är en viktig grund för människan att kunna bygga upp ett självständigt liv, samtidigt som det ger möjligheter till en viktig social gemenskap och en starkare självtillit.

– Det kan finnas flera anledningar till att en bedömning görs att en person står långt från arbetsmarknaden. Vi arbetar inom den här satsningen med att utveckla våra metoder för att kartlägga, anvisa och skapa anpassade insatser utifrån deltagarnas individuella förutsättningar och behov för att kunna utveckla sin anställningsbarhet. Målet är att kunna spara tid och pengar på att effektivisera och behovsanpassa, både för deltagare och för de kommunala verksamheterna, säger Helena Paulsson.

Helena Paulsson, avdelningschef för arbetsmarknad och integration, 013-26 39 63.

Fredrik Lundén (M)

ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Skicka e-post till Fredrik Lundén (M)

E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Telefon: 076-764 65 83

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 24 juni 2019