Tilldelningsbeslut av Linköpings nya simhall

4 juni 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Nu har byggstarten av Linköpings nya simhall kommit ett steg närmre startskottet. På tisdagen blev entreprenadutvärderingen färdig och tilldelningen går till SERNEKE Bygg AB.

– Det är glädjande att vi nu kommer framåt och att bygget snart är i gång, Linköping behöver en ny simhall, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M).

Lejonfastigheter AB har på uppdrag av Linköpings kommun genomfört en anbudsförfrågan avseende byggnation av den nya simhallen med placering på Folkungavallen. Upphandlingen har legat ute under perioden 11 mars till 20 maj och har varit tillgänglig för anbudslämnare inom hela EU.

– Ett viktigt syfte med anbudsförfrågan är att säkerställa projektekonomin samt att kunna upphandla en entreprenör efter att kommunen fattat de beslut som krävs, säger Christian Dahlén, projektchef Lejonfastigheter.

Efter anbudstidens utgång gjordes en anbudsutvärdering, där inkomna anbud viktades utifrån ekonomi, genomförande och personliga egenskaper.

Den tilldelning som nu har gjorts omfattas av en spärrtid på tio dagar fram till 14 juni, först därefter kan avtal tecknas med entreprenören. Tecknande av kontrakt med entreprenören kan ske först efter att kommunfullmäktige har tagit beslut om investering av en ny simhall 18 juni. Entreprenadsumman uppgår till 819 870 000 kr.

Byggstarten är planerad till juni 2019 och den nya simhallen beräknas vara klar i slutet av sommaren 2022.

Christian Dahlén Projektchef Lejonfastigheter Telefon: 013-20 57 48 Mobil: 0725-80 08 55

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Skicka e-post till Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 4 juni 2019