Nytt samarbete mellan Linköpings kommun och Brottsofferjouren i Linköping

1 juli 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun har kommit överens med Brottsofferjouren i Linköping om ett nytt samarbetsavtal, ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), som kommer att gälla i tre år från och med årsskiftet. Målsättningen är att möjliggöra för Brottsofferjouren i Linköping att tillgängliggöra stöd och information för brottsutsatta, anhöriga och vittnen.

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen ansvar för att ombesörja stöd till personer som utsatts eller bevittnat brott. I detta utgör Brottsofferjouren i Linköping en viktig del i både kommunens stödjande och brottsförebyggande arbete, men även inom arbetet som rör våld i nära relation.

– Brottsofferjouren i Linköping utgör ett värdefullt komplement och mervärde till det arbete som Linköpings kommun kan erbjuda sina medborgare. De har under lång tid haft uppdrag av Linköpings kommun och nu säkerställer vi att de kan fortsätta sitt viktiga arbete och att Linköpings medborgare får den hjälp de behöver om de hamnar i den svåra situationen där brottsofferjouren behövs, säger Annika Krutzén, kommunalråd med ansvar för social- och omsorg.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen, samt deras anhöriga i Linköping. Verksamheten utgår från alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs och grunden i brottsofferjourens arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjouren i Linköping är ett viktigt komplement och alternativ till myndigheternas insatser och samarbetar med bland annat polis och socialtjänst.

– Vi är mycket glada och tacksamma att vi fått fortsatt stöd och förtroende av Linköpings kommun genom det nya samarbetsavtalet IOP, så vi får möjlighet att fortsätta vår verksamhet. Samarbetet med Linköpings kommun är värdefullt och viktigt för att vi ska kunna hjälpa alla brottsoffer, vittnen och deras anhöriga. Med ett treårigt samarbetsavtal känner vi en trygghet och en stabilitet för fortsatt arbete. Tillsammans med alla våra fantastiska stödpersoner och vittnesstöd som lägger ner mycket tid av sin fritid gör vi stor skillnad, säger Camilla Johansson, ordförande Brottsofferjouren i Linköping.

Överenskommelsen gäller under tre år, från och med 2020-01-01 till och med 2022-12-31, med möjlighet till förlängning ytterligare tre år. Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 1 194 500  kronor  per år. Överenskommelsen finansieras av Social- och omsorgsförvaltningen med 553 200 kronor per år, Brottsofferjourens finansiering är 641 300 kronor per år.

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden / kommunalråd

Skicka e-post till Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzén@linkoping.se

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 1 juli 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.