Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gemensamma servicetjänster förändras

7 oktober 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Norrköpings och Linköpings kommuner har gemensamt drivit ett lönecenter och ett upphandlingscenter som servat båda kommunerna. Servicecentren har varit organiserade i ett samägt kommunalförbund. Det här kommer att förändras från och med årsskiftet enligt ett framtaget förslag.

Syftet med de gemensamma servicecentren var en högre effektivitet, vilket inte har kunnat uppnås. Kommunerna har av olika skäl inte kunnat ge det gemensamma kommunalförbundet rätt förutsättningar som man från början hade planerat. Till exempel har Upphandlingscenter inte haft möjlighet att ta ett helhetsansvar för hela inköpsprocessen.

– Utmaningarna som våra två kommuner står inför skiljer sig åt och kräver olika typer av politiska inriktningar. Framför allt används upphandlingar som ett strategiskt styrmedel inom ett antal viktiga områden för kommunerna, vilket gör att behoven ser olika ut. Därför väljer vi nu en annan inriktning för hur de här funktionerna organiseras, även om samarbetet mellan kommunerna fortsätter, säger Niklas Borg, kommunstyrelsens ordförande (M) i Linköping.

En stark samverkan mellan de båda kommunerna är nödvändig, då Linköpings och Norrköpings kommuner tillsammans är motorerna i regionens utveckling. Exempelvis behövs gränsöverskridande samverkan inom frågor som rör kompetensförsörjning, infrastruktursatsningar, universitetsfrågor och näringslivsutveckling. Dessutom finns det en gemensam organisation uppbyggd kring räddningstjänsten i Östra Götaland.

– Vi har under åren lärt oss mycket tack vare det samarbete som vi har haft med Linköping och de erfarenheterna tar vi med oss framåt. Mycket har fungerat bra men vi har framförallt i upphandlingsfrågor haft olika behov och närheten till verksamheten har varit viktig. Att detta läggs ner påverkar inte våra övriga samarbeten, säger Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping.

Inriktningen är att upphandlingsfunktionen återgår till respektive kommun. Det leder i sin tur till att kommunalförbundet blir en alltför omfattande och kostsam organisation för att enbart omfatta ett lönecenter. Därför föreslås att Kommunalförbundet 4:e storstadsregionen läggs ned och ersätts med andra samverkansformer mellan kommunerna. Samtliga medarbetare kommer att erbjudas anställning i någon av kommunerna.

Både Linköping och Norrköping kommer att bilda upphandlingsfunktioner inom respektive kommuns organisation.

Lönecenter övergår till Norrköpings kommun, men Linköpings kommun avtalar samtidigt om att köpa all lön- och personaladministration från Norrköpings kommun under en omställningsperiod på tre år. Om dessa beslut fattas av kommunfullmäktige i respektive kommun är inriktningen att verksamheten i förbundet övergår till kommunerna från och med årsskiftet 2020.

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande Norrköping lars.stjernkvist@norrkoping.se, 070527 26 27

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 7 oktober 2019