Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping har fått ett klimatråd

8 oktober 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun har inrättat ett klimatråd. Klimatrådet består av kommunens strategiska utskott samt fyra externa ledamöter från Linköpings universitet, SMHI och VTI.

Klimatrådets uppdrag är att diskutera hur kommunen ska arbeta framåt när det gäller klimatfrågor. Bland annat hur kommunen ska arbeta vidare för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025.

Syftet med rådet är att partiöverskridande diskutera frågor inom miljö- och klimatområdet. Klimatrådet kommer främst att fokusera på fem områden, utsläppsminskningar, energieffektivisering, energisäkerhet och energiförsörjning samt klimatanpassning.

Rådet kommer sammanträda två gånger per år i samband med kommunstyrelsens strategiska utskott. Förutom de externa forskarna kommer även kommunens tjänstepersoner kunna bistå med expertkunskaper. Mötet leds av kommunstyrelsens ordförande.

– Klimatrådet är ett viktigt verktyg i arbetet med att Linköping ska nå CO2-neutralitet till 2025. Vi behöver öka tempot ytterligare för att klara målet och här kommer klimatrådet och de kompetenser som finns där spela en viktig roll, säger Niklas Borg (M) kommunstyrelsens ordförande.

Linköping är den andra kommunen i landet som inrättar ett eget klimatråd. År 2018 startade Lund som första kommun ett eget klimatråd. Deras erfarenheter har bidragit till hur Linköpings kommun har utformat sitt klimatråd.

Klimatrådet är en del av kommunstyrelsens strategiska utskott, vilket innebär att rådets möten inte har beslutanderätt. Klimatrådets sammanträden är, liksom övriga möten i det strategiska utskottet, inte öppna för allmänheten. Första mötet hölls den 7 oktober.

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019