Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny satsning för högstadieelever med hörselnedsättning - efter förslag från föräldrar

8 oktober 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Idag har Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, och Catrine Månsson, rektor på Tornhagsskolan, presenterat en ny satsning för elever med hörselnedsättning på högstadiet.

Idag ligger den närmaste hörselklassen på högstadiet i Örebro, i Östergötland finns ingen sådan, men från och med hösten 2020 kommer det att finnas en särskild verksamhet för högstadieelever med hörselproblematik även i Linköping. Detta efter förslag från föräldrar till elever med hörselnedsättningar.

– Det finns ett behov av att kunna erbjuda detta i Linköping. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan gå vidare med frågan och få en start redan från och med hösten nästa år, säger Erik Östman (M), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Hittills har en sådan verksamhet endast varit tillgänglig för elever i årskurs 1-6 men nu införs verksamheten även på Tornhagsskolan med start i årskurs sju som sedan kommer att utökas med en årskurs per år. Undervisningen kommer att ske integrerat i vanlig klass när det är möjligt och eleverna kommer att ha tillgång till lämpliga lokaler, adekvat teknik och teckenspråkskunnig personal. Verksamheten förväntas vara fullt utbyggd under hösten 2022.

Detta beräknas kosta 1 mnkr per årskurs och år och kostnaden för 2020 bedöms till ca 500 tkr.

Målsättningen är att ge alla elever med hörselnedsättning de bästa möjliga förutsättningarna att tillgodogöra sig undervisningen i sin klass.

Erik Östman (M)

Ordförande barn- och ungdomsnämnden

Till e-postformulär för Erik Östman (M)

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 82

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019