Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Mer insatser krävs för att nå CO2-målet

28 november 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Koldioxidutsläppen i Linköping minskar stadigt. Samtidigt pekar en ny prognos på att kommunen inte kommer att nå målet om koldioxidneutralitet 2025 om inte fler insatser görs.

– Med gemensamma krafter ska vi täppa till utsläppsgapet, säger miljökommunalråd Muharrem Demirok (C).

Mellan 2009 och 2017 har de totala utsläppen per invånare minskat med nära 25 procent. Den positiva utvecklingen beror dels på utsläppsminskningar och dels via kompensation. Mest har utsläppen från fjärrvärmeproduktionen minskat.

En ny prognos visar att det ändå kommer att bli svårt att nå målet om koldioxidneutralitet 2025.

– Utvecklingen går i rätt riktning, men det återstår en hel del arbete för att vi ska kunna sluta gapet. Varje liten insats är viktig för att nå det stora målet, säger Muharrem Demirok (C).

Alla sektorer behöver bidra till att minska utsläppen. Transportsektorn behöver till exempel ställa om till förnybara drivmedel, samtidigt som arbete måste ske för att minska transportbehovet och göra kvarvarande transporter mer resurseffektiva. Även industrisektorn behöver minska utsläppen och bli mer energieffektiv, samtidigt som satsningarna på produktion av förnybar energi behöver fortsätta.

– Vi ser ett stort engagemang från både stora och små företag i Linköping att bidra till målet om koldioxidneutralitet. Fastighetsägarna i innerstaden vill ha en samordnad varudistribution, Tekniska verken bygger Sveriges största solcellsanläggning och snart rullar de första självkörande bussarna i staden, säger Muharrem Demirok (C).

Som invånare kan man också bidra till målet genom att till exempel åka mindre bil när det är möjligt, minska energiförbrukningen i sitt hem och minska matsvinnet.

Fakta ur kommunens hållbarhetsrapport:

  • Utsläppen från fjärrvärme har minskat mest och slutanvändningen av el är lägre än genomsnittet för kommuner tack vare satsningen på fjärrvärme.
  • Sedan 2009 har de totala utsläppen av koldioxid från energi­användningen i kommunala byggnader minskat med cirka 47 procent.
  • I Linköping finns det 354 bilar per 1000 invånare. Jämfört med både riket och jämförbara kommuner har Linköping en högre andel miljöbilar och färre körda mil per invånare. Linköping har också ett gynnsamt geografiskt läge för tågpendling.
  • För arbetsresor inom kommunkoncernen har utsläppen av koldioxid minskat med drygt 30 procent sedan 2010.
  • Utifrån de 17 globala målen för hållbar utveckling ligger Linköping i framkant i Sverige när det gäller målet att bekämpa klimatförändringar. www.kolada.se
  • Hållbarhetsrapporten och mer om kommunens klimatarbete: https://www.linkoping.se/klimatsmart-linkoping/om-klimatsmart-linkoping/
Muharrem Demirok (C)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Muharrem Demirok (C)

E-post: muharrem.demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 28 november 2019