Säkerhetschefen avslutar sitt uppdrag

6 november 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Säkerhetschefen avslutar sitt uppdrag inom Linköpings kommun med omedelbar verkan. "Vi har gemensamt kommit fram till att det inte finns förutsättningar för säkerhetschefen att fortsätta sitt uppdrag hos oss", säger kommundirektör Paul Håkansson.

Under de senaste åren har antalet uppdrag till säkerhetsenheten ökat kraftigt. Det handlar bland annat om att omvärldens krav ökar på att kommunen har en förmåga att hantera krisberedskap, civilt försvar och trygghetsfrågor. Huvudorsaken till att säkerhetschefen lämnar sin tjänst är brister i ledning och styrning, vilket bland annat har inneburit att ett antal viktiga uppdrag inte genomförts på det sätt som förväntats.

- Vi har haft en gemensam dialog kring detta under en tid. Ur mitt perspektiv finns förtroendet för säkerhetschefens förmåga att genomföra sitt uppdrag inte kvar, säger Paul Håkansson.

Nu har en tillförordnad säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef tillsatts i avvaktan på att en rekrytering påbörjas. Den nuvarande chefen har på egen begäran avslutat sin anställning i Linköpings kommun.

Sonja Sandbacka

Kommunikatör

Skicka e-post till Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 6 november 2019