Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

De får årets kultur- och honnörsstipendier och Lyra-pris

19 december 2019 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
2019 års kulturstipendiater är konstnären Hasti Radpour och författaren Göran Redin. Honnörsstipendiater är den kulturella mångsysslaren Sami Rahim, vardagshjälten Berith Fornell och sportjournalisten Bo Ohlsson. Kultur- och fritidsförvaltningens Sven Lyra-pris delas ut för fjärde gången och går till Olika Förlag.
Från vänster: Leo Ringqvist och Marie Tomicic från Olika förlag, konstnären Hasti Radpour och författaren Göran Redin, kulturella mångsysslaren Sami Rahim, vardagshjälten Berith Fornell, sportjournalisten Bo Ohlsson och Gustaf Appelberg, ordförande i stipendiekommittén samt kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Kulturstipendiaterna tilldelas 25 000 kr, ur motiveringarna:

Hasti Radpour - Hon är prisad och hyllad, flitigt utställd och ofta anlitad. Hastis konstnärskap är innehållsrikt och symbolladdat. Vi ser också hur ytterligheter kombineras med varandra i Hastis bildvärld: det realistiskt avbildade möter det avskalade och förenklade. Det som verkar gåtfullt och förbryllande kan på samma gång vara enkelt och uppenbart.

Göran Redin - Författaren Vilhelm Moberg menade att det inte är särskilt svårt att skriva en bok - det svåra är att få den utgiven. Linköpings kommuns kulturstipendiat Göran Redin har lyckats med både det första och andra. Och det med besked! På 6 år har han publicerat 5 historiska romaner!

Honnörsstipendiater 2019, ur motiveringarna:

Sami Rahim - Lika obändig som den blomma som tränger genom asfalt är Sami Rahim. Han erhåller kommunens honnörstipendium för sin outtröttlighet och aldrig sinande optimism.

Berith Fornell - En verklig vardagshjälte inom Linköpings kulturliv och, ja, i sig själv en institution på Stora Teatern i Linköping. En plats hon skött om som sitt eget hem under de år som hon arbetat där.

Bo Ohlsson - Är ett levande bevis på att idrott är kultur! Inom idrottsjournalistiken har han under många år oförtrutet förmedlat sina omfattande kunskaper till omgivningen på ett entusiasmerande sätt.

Lyra-priset 2019, ur motiveringen:

Olika Förlag - Med sin omfångsrika bokutgivning värdesätter de på ett föredömligt sätt det faktum att den ena är den andra Olik.

Lyra-pristagaren erhåller en skulptur i Sven Lyras anda, i år skapad av konstnären Tomas Ekström.

Samtliga stipendier och Lyrapriset delas ut vid Kulturgillet torsdagen den 19 december. 

Ann-Sofie Löw, sakkunnig kultur, Kultur- och fritidsförvaltningen, telefon: 013-20 62 73

Senast uppdaterad den 19 december 2019