Nu öppnas Hamngatan helt för biltrafik

16 januari 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2019 så beslutades att kollektivtrafikkörfälten på Hamngatan och Tullbron skulle tas bort och att alla filer skulle öppnas för biltrafik.

Nu pågår förberedelserna för fullt och snart kommer alla filer på Hamngatan att vara helt öppna för biltrafik. Arbete med att färdigställa gatan kommer pågå en bit in i februari.

– Vi vet att många har väntat på det här. Vi hoppas att detta kommer medföra att trafiken flyter på bättre i framförallt rusningstrafiken, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samtidigt som Hamngatan öppnas upp för trafik så pågår arbetet med att säkra upp luftkvaliteten i innerstaden och under året kommer flera förslag att presenteras.

Uppdaterad 16 januari.

Muharrem Demirok (C)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden / kommunalråd

Skicka e-post till Muharrem Demirok (C)

E-post: muharrem.demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 16 januari 2020