Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Björkö Fria Gymnasium går över i kommunal regi

25 februari 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun går in som ny huvudman för Björkö Fria Gymnasium. På grund av ett minskat intresse för de estetiska profilerna har Björkö Fria Gymnasium haft svårt att få tillräckligt stort elevunderlag för att täcka skolans kostnader.

Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster har i ett tidigt skede varit i kontakt med kommunen för att hitta en bra lösning för elever och personal. Skolan har idag Waldorfinriktning på vissa av programmen, det kommer inte kommunen kunna erbjuda.

– Vi är nöjda med lösningen och glada att kommunen kommer att driva skolan vidare i princip i samma form som tidigare, säger Sara Qvarnström, rektor på Björkö Fria Gymnasium.

Samtliga gymnasieelever behåller sina studieplatser och de flesta påverkas inte av övergången. Elever i årskurs ett och två som har särskilda varianter i form av Waldorfpedagogik, kommer att få fullfölja sin utbildning inom ramen för individuellt anpassat program.

– Vi har arbetat intensivt för att få till en så bra lösning som möjligt för elever och personal på skolan. Björkö är en bra verksamhet som nu övergår till ett kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att vi breddar vårt programutbud och kan erbjuda en gymnasieskola av mindre storlek vilket vi tidigare har saknat, det är vi glada över, säger Åsa Wennergren (L) ordförande i Bildningsnämnden

Verksamhetsövergången innebär att all personal med anställning på gymnasiet erbjuds anställning i Linköpings kommun i samband med att kommunen blir huvudman. Elever som går i årskurs 3 påverkas inte av beslutet medan de elever som går årskurs 1-2 med Waldorfinriktning får individuellt anpassade program inom ramen för de nationella program kommunen erbjuder.

– Björkö har varit en del av det totala skolutbudet i Linköping och har bidragit med sitt mindre format, den kreativa inriktningen och förmågan att möta elever med olika behov. Ett bra komplement till vårt övriga utbud, säger Åsa Ridne avdelningschef för gymnasie- och vuxenutbildningen på Linköpings kommun.

De elever som har sökt till gymnasiet inför höstterminens start har kontaktats och informerats om bytet av huvudman och ändring av Waldorfinriktningarna. Björkös verksamheter i Ljungsbro berörs inte av förändringen, där fortsätter stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster att driva förskola och skola årskurs F-9.

Det är utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen som lägger fram förslaget att kommunen ska ta över verksamheten. Det är väl förberett och förankrat, därför väntas bildningsnämnden att besluta enligt förslaget. Det formella beslutet om skolans framtid fattas den 27/2 i bildningsnämnden.

Åsa Ridne, skolchef, 013-26 20 39 asa.ridne@linkoping.se Sara Qvarnström, rektor Björkö Fria Gymnasium, 070-374 34 10

Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 25 februari 2020