Beslut om distansundervisning inom den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen

17 mars 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun har idag fattat beslut om distansundervisning på alla kommunala gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar och särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola från och med i morgon. Åtgärden syftar till att bromsa spridningen av det nya coronaviruset.

Linköpings kommun följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation och kommer att bedriva distansundervisning på alla kommunala gymnasieskolor från och med i morgon onsdag. Beslutet är fattat av bildningsnämndens ordförande Åsa Wennergren (L).

– Vi fortsätter att bedriva undervisning, men på distans. Eleverna får alltså inget skollov utan förväntas fortsätta genomföra sin utbildning och medarbetare är fortfarande i tjänst, säger Åsa Wennergren.

Linköpings kommun håller just nu på att ta fram information till berörda elever, vårdnadshavare och medarbetare. Sedan tidigare är det beslutat om studiedag för alla gymnasieelever under onsdagen. Studiedagen kommer att användas för att planera för att genomföra distansundervisningen på ett så bra sätt som möjligt.

Grundskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen.

Läs mer på www.linkoping.se

Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Skicka e-post till Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 17 mars 2020