Stödpaket till besöksnäring, restauranger, caféer och handel

18 mars 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Till följd av spridningen av coronaviruset har flera näringar i Linköping drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra.

De verksamheter som drabbats hårdast sysselsätter hundratals personer och nedgången är dramatisk i hela kommunen. Många har redan varslats från sina jobb och allt tyder på att det kan bli betydligt värre. Kommunledningen ser att det krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stora uppsägningar.

Därför presenteras följande riktade krisinsatser.

• Uppskov ges för kommunala tillsynsavgifter.
• Uppskov ges för kommunala tillståndsavgifter.
• Uppskov beviljas för inbetalning vid kommunala markupplåtelser.
• Kommunen kommer att se över uteserveringstillstånd och vid behov justera dessa.
• Tillsyn vid verksamheter kommer att ske efter behov.
• Möjligheterna att korta betaltiden till kommunens leverantörer ses över för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

– Kommunen har en god ekonomi som tillåter att vi skjuter på dessa inbetalningar och bidrar med ett andrum för de som just nu har det tufft. Viktigt att poängtera är också att det som nu föreslås är sådant som ryms inom kommunens ansvarsområde, för många av de övriga näringarna som har det tufft är det primärt statliga åtgärder som måste till, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Med detta stödpaket så bidrar kommunen med en del. Vi hoppas nu att fler berörda, såsom fastighetsägare, också ser över vad de kan bidra med för att underlätta i denna svåra stund. Vår gemensamma strävan är att Linköping ska fortsätta vara en levande och attraktiv kommun, även efter att detta är över, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd med sektorsansvar för samhällsbyggnad.

Dessa åtgärder gäller för samtliga näringsgrenar och från och med dagens datum.

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Skicka e-post till Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Muharrem Demirok (C)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden / kommunalråd

Skicka e-post till Muharrem Demirok (C)

E-post: muharrem.demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94

Denisé Cassel (KD)

Kommunalråd

Skicka e-post till Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 05

Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Skicka e-post till Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Senast uppdaterad den 18 mars 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: