Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhet för äldre begränsas

18 mars 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun har idag fattat beslut om att begränsa lunchservering och fritidsverksamhet i servicehus, trygghets- och vårdboenden. Åtgärderna genomförs för att skydda de äldre och minska smittspridningen av det nya coronaviruset.

Från och med idag den 18 mars kommer lunchserveringar och fritidsverksamheter i servicehus, på trygghetsboenden och vårdboenden att begränsas till att enbart gälla personer som bor på boendena. Personer som inte bor där men idag utnyttjar lunchservering eller deltar i fritidsverksamhet kommer istället att erbjudas matkorg samt vid behov extra individuellt stöd, till exempel via telefonsamtal.

Verksamheten i Friskvårdsgymmet på Åleryd, mini-gymmen och Hagdahls seniorcenter kommer också att stänga. Fritidsverksamheten på vårdboenden kommer arrangeras på annat sätt än genom externa aktörer.

Beslutet är fattat av äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD).

– Det var nödvändigt för oss att fatta detta beslut idag för att skydda våra äldre från att bli smittade av nya coronaviruset, covid-19. Vårt beslut är i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation om att genomföra åtgärder för att minska smittspridningen, säger Liselotte Fager.

Resurspoolen kommer att ha kvar sitt uppdrag, men i annan form, efter överenskommelse med social- och omsorgsdirektören.

Beslutet gäller fram till den 30 juni 2020. Det finns dock möjlighet att både avbryta begränsningarna i förtid eller förlänga beslutet, beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer på www.linkoping.se

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Telefon: 076-048 14 90

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 18 mars 2020