Betaltider kortas – ska stärka företagens ekonomi

8 april 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Från och med den 15 april kommer kommunens leverantörer att få betalt snabbare. Åtgärden är ett resultat av det stödpaket som kommunen tidigare presenterat. Syftet är att bidra till att stärka företagens ekonomi.

Till följd av spridningen av coronaviruset har flera näringar i Linköping drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra. Linköpings kommun gick nyligen ut med ett pressmeddelande där riktade krisinsatser presenterades för att stödja de verksamheter som drabbats hårdast. I samband med detta har kommunen sett över möjligheten att korta betaltiden till kommunens leverantörer, för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

– Många företag har på mycket kort tid hamnat i en väldigt pressad situation. Det är viktigt att vi som kommun hjälper till att bidra för att stärka näringslivet, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den förkortade betaltiden kommer att gälla från och med den 15 april till och med den 30 juni med möjlighet till förlängning.

– Genom att korta betalningstiden på kommunens leverantörsfakturor hoppas vi att kunna förbättra företagens kortfristiga likviditet, säger Peder Brandt, ekonomidirektör, Linköpings kommun.

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Skicka e-post till Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Peder Brandt

Ekonomidirektör

Skicka e-post till Peder Brandt

E-post: peder.brandt@linkoping.se

Telefon: 013-20 53 77

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 8 april 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: