Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Aktuell lägesbild med anledning av coronaviruset 2020-05-20

20 maj 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Lägesbild vecka 21: Det generella läget inom Linköpings kommuns förvaltningar är stabilt. Men det finns en måttlig påverkan, främst på grund av fortsatt personalbortfall och att tillgängliga resurser är ansträngda.

Detta blir det sista pressmeddelandet som Linköpings kommun skickar ut på veckobasis om coronapandemin.

– Vi övergår nu till att skicka ut pressmeddelanden vid behov. Men liksom tidigare går det att löpande ta del av den aktuella lägesbilden via kommunens webbplats linkoping.se, säger Maria Ottosson, kommunikationsdirektör i Linköpings kommun.

Den övergripande lägesbilden om hur coronaviruset påverkar Linköpings kommun fortsätter att uppdateras veckovis på sidan nedan:

https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/information-om-coronaviruset/

Övergripande lägesbild från Linköpings kommun

  • Det generella läget inom förvaltningarna är stabilt, men det finns en måttlig påverkan främst på grund av fortsatt personalbortfall och att tillgängliga resurser är ansträngda.

  • Social- och omsorgsförvaltningen anger en fortsatt påverkan med anledning av personalbortfall och att personalresurser är ansträngda. En stabilisering har skett avseende bemanning och tillgången till skyddsutrustning. Fortsatt minskad oro för tillgång till skyddsutrustning.

  • Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anger fortsatt måttlig påverkan.

  • Läget i kommunens vård- och omsorgsverksamheter uppdateras varje vardag. Redovisningen omfattar antalet verksamheter med verifierad covid-19, även nedbrutet på antalet äldreboenden, samt antalet brukare som har eller har haft verifierad covid-19. Ta del av statistiken här:

    https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/information-om-coronaviruset/aktuellt-lage-inom-vard-och-omsorg/

Pågående insatser och nya beslut

Fredrik Kliman

Gruppchef nyheter och media

Till e-postformulär för Fredrik Kliman

E-post: fredrik.kliman@linkoping.se

Telefon: 072-593 87 55

Maria Ottosson

Kommunikationsdirektör

Till e-postformulär för Maria Ottosson

E-post: maria.ottosson@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 65

Senast uppdaterad den 20 maj 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: