Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldreomsorgen förändras i Linköping

29 maj 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
För att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg behöver insatser till kommuninvånarna samordnas. Därför finns det nu ett förslag till beslut om en ny modell för hur äldreomsorgen ska bedrivas och upphandlas.

– Vi måste våga lyfta blicken och tänka framåt, eftersom vi vet att allt fler kommer att behöva vårdas i hemmet och att vårdbehovet ökar. Det är vårt ansvar som kommun att säkerställa att vi kan möta det behovet, säger Liselotte Fager (KD), ordförande i äldrenämnden.

Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. Förslaget innebär även att medborgaren kan välja på olika utförare, oavsett var man bor, vilket inte är fallet med dagens system. Modellen innebär att kommunen delas in i ett antal geografiska områden. Leanlink får ett verksamhetsuppdrag för samlade insatser inom samtliga geografiska områden för en viss del av vårdbehovet och kommer inte lämna anbud som tidigare.

Den övriga delen upphandlas av privata aktörer enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Det som upphandlas är samlade insatser som hemtjänst, rehabiliteringsinsatser, hemsjukvård, demensarbetslag, servicehus och trygghetsboenden. Alla som lämnar anbud måste kunna erbjuda dygnet-runt-verksamhet.

– Det vi vill uppnå är att varje utförare ansvarar för helheten, både för brukaren, medarbetarteamet och det förebyggande arbetet. Det skapar i sin tur både ökad kvalitet och effektivitet, säger Annika Krutzén (M), sektorsansvarigt kommunalråd.

Beslut om den nya modellen ska fattas vid äldrenämndens sammanträde i juni.

– Det här är ett sätt att säkerställa en tryggare och säkrare vård. Vi ser att antalet multisjuka äldre ökar, vilket gör att vi måste ställa högre krav på de som ska utföra hemtjänst och hemsjukvård, säger Liselotte Fager (KD).

Annika Krutzén (M)

Ordförande social- och omsorgsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzén@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 18

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Telefon: 076-048 14 90

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 29 maj 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: