Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förändringar i demensvården i Linköping

26 maj 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Under torsdagens sammanträde kommer äldrenämnden i Linköping klubba igenom Demenscenters förändrade verksamhetsuppdrag som innebär satsningar och förstärkningar på demensvården i Linköping.

Äldrenämndens beslut om verksamhetsuppdraget ”Demenscenter i Linköpings Kommun”, är ett tydligt och framåtsträvande steg för att stärka demensvården. Äldrenämndens ordförande ser att detta är en viktig förändring av uppdraget samt att det finns ett stort behov av dessa åtgärder, framförallt när man ser till antalet personer som står i kö i väntan på demensutredning, det ökade antalet demensplatser och det behov av stöd som anhöriga står inför. De resurser som nu tillförs Demenscenter kommer att ge möjligheter till att ytterligare förstärka stödet till personer med demensdiagnos.

För att kunna hantera uppkommen kö gällande demensutredningar tillskjuts även medel till verksamheten som ger möjlighet att under en period anställa ytterligare personer. Leanlink kommer även medges rätt att påkalla omförhandling av verksamhetsuppdraget om efterfrågan ökar av insatser från Demenscenter på grund av demografi och eller behov av omställning av vårdbostadsplatser till platser för personer med demensdiagnos.

– Vi ser hur det finns ett behov av att tydliggöra och utveckla uppdraget och förstärka resurserna för både de som lider av demenssjukdom, men också för deras anhöriga genom att exempelvis minska köerna till utredningar samt erbjuda vägledning och uppföljning. Demenssjukdomar påverkar inte enbart individen utan även de människor som finns runt omkring, säger äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD).

Samtliga delar som ingår i Demenscentret huserar i samma lokaler sedan början av året vilket stärker deras möjlighet till ett arbetssätt som bättre möter upp förändrade behov hos individer. I det nya uppdraget finns dock inte längre den öppna dagverksamheten att tillgå på samma vis som tidigare, utan det kommer nu användas för att på ett mer meningsfullt sätt introducera personer till dagverksamheten. Förutom de förstärkta resurserna som ska underlätta för de som lider av en demenssjukdom och dess anhöriga, kommer det också att hållas basutbildningar samt föreläsningar kring demenssjukdomar för allmänheten.

– Det är glädjande att vi har möjlighet att stärka upp demensverksamheten i Linköping. Demensvården är ett prioriterat område för oss eftersom vi ser att behovet kommer öka i framtiden, avslutar Liselotte Fager (KD).

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Telefon: 076-048 14 90

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 26 maj 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: