Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny skolorganisation i Skäggetorp

26 maj 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Från och med hösten 2021 kommer Skäggetorpsskolan bestå av förskoleklasser upp till årskurs 6. Det innebär att skolan inte längre kommer ha kvar högstadiet. Syftet är att höja gymnasiebehörigheten och att skapa plats för de yngre årskullarna i området.

Förändringen genomförs för att eleverna på högstadiet ska ha bättre förutsättningar att nå sina kunskapsmål och bli behöriga till de gymnasieprogram de vill gå.

– Vårt främsta mål är att alla elever som går i Linköpings skolor ska klara sin gymnasiebehörighet. Trots stora politiska satsningar, samt engagerad och duktig personal kan vi ändå se att allt färre av de elever som går på Skäggetorpsskolan får behörighet till gymnasiet. Därför måste vi göra en förändring och vi gör det med barnens bästa för ögonen, säger Erik Östman, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Elever får plats på andra skolor

Eleverna från Skäggetorp kommer istället att placeras i andra skolor i kommunen.

– Segregationen måste motverkas genom att skapa skolor med en mer blandad sammansättning av elever, precis som när vi tog beslut om Nya Rydsskolan. Genom att ge eleverna en nystart på andra skolor i kommunen ger vi bättre förutsättningar till språkutveckling och möjlighet att nå kunskapsmålen, säger Åsa Wennergren (L), kommunalråd med sektorsansvar för utbildning.

Satsa på elever i de yngre årskullarna

En avveckling av högstadiet ger också bättre förutsättningar att satsa på elever i de yngre årskullarna, från förskola upp till årskurs 6. Antalet elever i de lägre årskullarna kommer att öka de närmaste åren och därför behövs det större och bättre lokaler.

– Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen förbereder nu för att kunna verkställa det som nämnden förväntas besluta om i juni. Vi ska självklart se till att det blir så bra som möjligt för både elever och medarbetare. Vi har oerhört kompetenta medarbetare och vill naturligtvis ta tillvara deras kompetens på bästa sätt. Alla elever ska också få reda på i vilken skola de får plats på i god tid innan höstterminen 2021, säger utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Anders Jolby.

Beslutet om ny skolorganisation fattas av barn- och ungdomsnämnden i juni. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer under sommaren att tillsätta en resurs som ska leda förändringsarbetet.

Erik Östman (M)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Till e-postformulär för Erik Östman (M)

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: 0730-46 81 19, 013-20 71 82

Anders Jolby

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Till e-postformulär för Anders Jolby

E-post: anders.jolby@linkoping.se

Telefon: 0707-603901

Fredrik Kliman

Gruppchef nyheter och media

Till e-postformulär för Fredrik Kliman

E-post: fredrik.kliman@linkoping.se

Telefon: 072-593 87 55

Senast uppdaterad den 26 maj 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: