Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om modellen för framtidens hemtjänst

17 juni 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
På äldrenämnden den 17:e juni 2020 tas beslut om modellen för framtidens hemtjänst och tidsplanen för när detta ska införas.

Samtidigt ska nämnden besluta om tillsättningen av en sektorsövergripande referensgrupp med representanter från både äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden, med syfte att dra preliminära erfarenheter av corona som kan ha påverkan på den blivande upphandlingen som blir när den nya hemtjänstorganisationen träder i kraft.

Framtidens hemtjänst är en stor omställning för kommunen. Det är ett viktigt beslut som kommer innebära förberedelser för framtidens utmaningar och en högre kvalité för Linköpingsborna. Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser.

– Coronapandemin är fortsatt en utmaning för kommunen och kommer vara så även i höst. Det är viktigt att följa upp redan nu så att vi kan ta med oss de lärdomar vi har in i den nya hemtjänstorganisationen. Det finns mycket vi kan lära av pandemin för att vara bättre förberedda i framtiden. På så sätt ökar vi förutsättningarna för en ökad kvalitét på omsorgen när detta nya system börjar gälla, säger Liselotte Fager (KD) ordförande i äldrenämnden.

De preliminära erfarenheterna ska innefatta smittspridning, personal och antalet geografiska områden. Gruppen ska sedan ha inspel på dessa erfarenheter. Resultatet blir en rapport som ska presenteras för de bägge nämnderna under oktober, för att sedan godkännas i berörda nämnder.

– Den som inte är förberedd är oförberedd. Årets coronapandemi visar på ett mycket tydligt sätt behovet av goda förberedelser. Det är ett arbete som sträcker sig över flera mandatperioder, därför är det bra att samtliga partier representerade i nämnderna finns med i referensgruppen. Linköpingsborna ska erbjudas en effektiv och högkvalitativ hemtjänst, säger Fredrik Lundén (M) kommunalråd och ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Till e-postformulär för Liselotte Fager (KD)

E-post: liselotte.fager@linkoping.se

Telefon: 076-048 14 90

Fredrik Lundén (M)

ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Till e-postformulär för Fredrik Lundén (M)

E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Telefon: 076-764 65 83

Senast uppdaterad den 17 juni 2020