Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings kommun ökar stödet till Nyföretagarcentrum

16 juni 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Yngre företag har inte samma möjligheter att ta del av de stödpaket som har introducerats nationellt i samband med coronakrisen. Därför ökar nu Linköpings kommun stödet till Nyföretagarcentrum för riktade insatser till denna grupp.

Delar av näringslivet har påverkats stort av coronakrisen. Men dess effekter har slagit ojämnt och det gäller även möjligheten för företag att dra nytta av de stödpaket som Sveriges regering tagit fram. Det visar kommunens egna analyser såväl som den undersökning Nyföretagarcentrum i Linköping nyligen genomfört.

– Vi har intervjuat 61 företagare med bolag yngre än tre år och granskat deras påverkan och behov framåt, säger Anna Hjertstedt Leijon, VD på Nyföretagarcentrum i Linköping. Det blir tydligt att de mindre och yngre företagen drabbats extra hårt under krisen. Detta är väldigt olyckligt då många har tagit stora ekonomiska risker och dessutom handlar det ofta om branscher där viktiga instegsjobb skapas.


Utifrån företagens svar och önskemål har Nyföretagarcentrum nu tagit fram ett åtgärdspaket som kommer genomföras under hösten. Det innehåller både utökad kvalificerad rådgivning men även nätverksträffar och seminarium. Dessutom innehåller det insatser för att hjälpa företagen ställa om eller vässa sina affärsidéer och dra nytta av de möjligheter som uppkommer när samhället utsätts för omvälvande händelser. Men för att genomföra dessa krävs ytterligare resurser.

– Nyföretagarcentrum i Linköping är en stiftelse som är helt beroende av kommunens såväl som av våra partners i näringslivets stöd. Utan dem kan vi inte bedriva vår verksamhet. Därför är vi väldigt glada att Linköpings kommun och Swedbank genom Sparbankstiftelsen Alfa bidrar med ett betydande ekonomiskt tillskott, säger Anna Hjertstedt Leijon.

– Att Linköping får fler livskraftiga företag är en prioriterad fråga. Kommunen har varit med som partner sedan Nyföretagarcentrum startade i Linköping 1993. Om vi, tillsammans med näringslivet, kan bidra ytterligare så att Nyföretagarcentrum kan stötta företagare som har haft svårt att ta del av de nationella stödpaketen är det en god investering för kommunen, säger Niklas Borg (M) Kommunstyrelsens ordförande.

– Företagen är viktiga för Linköping! I småföretagen skapas fyra av fem nya jobb. Vi har sett att coronakrisen skapat utmaningar för många mindre företag. Nyföretagarcentrums initiativ är viktigt för att dessa företagare skall få kunskap om hur man kan ta sig ur krisen och hitta kraft för att ta sig an framtiden. Swedbank är en bank för de många hushållen och företagen. Vi vill bidra och hjälpa våra kunder så att samhället i stort kan växa. Det innebär att vi vill vara en naturlig partner för företagen i kommunen men också att vi stöttar goda krafter som i detta fall Nyföretagarcentrum. Vi är glada att, tillsammans med Sparbanksstiftelsen Alfa och Linköpings kommun, kunna bidra, säger Ida Emvall, Kontorschef Swedbank Linköping.

Linköpings kommun skjuter till 225 000 kronor för att Nyföretagarcentrum ska kunna genomföra dessa insatser. Swedbank genom Sparbankstiftelsen Alfa bidrar med 100 000 kronor. Nyföretagarcentrum söker samtidigt ytterligare medel från näringslivet för att nå det budgeterade målet för insatsen om totalt 450 000 kronor. Insatserna kommer att genomföras från sensommaren och året ut.

Anna Hjertstedt Leijon VD, Nyföretagarcentrum i Linköping Telefon 0708-82 44 17 anna.hjertstedt@nyforetagarcentrum.se Ida Emvall kontorschef, Swedbank Linköping Telefon 0702-36 37 16 ida.emvall@swedbank.se

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande / kommunalråd

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 070-815 49 73

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 16 juni 2020