Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Så tyckte gymnasieleverna om vårterminen

24 juni 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Med en enkätundersökning har gymnasielever fått ge sina synpunkter på hur undervisningen på distans och elevluncherna har fungerat under vårterminen. Uppskattad elevlunch och en liten försämring i mående hos vissa syns i enkätsvaren.

Från mitten av mars fram till den 12 juni fick elever på gymnasieskolor runt om i Sverige ställa om till undervisning på distans. Detta innebar att klassrumslektionerna flyttades över till digitala lektioner från hemmet. Som ett stöd i pandemin beslutade Linköpings kommun att erbjuda en så kallad ”elevlunch”. Erbjudandet innebar att elever skulle få hämta take away-lunch från restauranger och caféer i kommunen. På så sätt ville kommunen stödja det lokala näringslivet samtidigt som eleverna erbjöds lunch.

Inför vårterminens slut skickades en enkät ut till alla gymnasieelever med frågor om hur de uppfattat elevlunch-erbjudandet. Elever på kommunala gymnasieskolorna fick även svara på frågor om hur undervisning på distans har fungerat.

Elevlunch

Av de elever som svarat på enkäten om elevlunchen är det övervägande goda omdömen och erfarenheter. 90 procent av eleverna utvärderar att de är nöjda eller mycket nöjda med elevlunchen. Elever har bland annat kommenterat det som ”mycket bra initiativ” och ”uppskattar det verkligen”.

– Elevlunchen blev en väldigt bra lösning. Vi kunde erbjuda eleverna ett mål mat om dagen samtidigt som vi tog ansvar för vårt lokala näringsliv i en svår tid. Projektet har uppskattats av både elever och restaurang- och caféägare, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i bildningsnämnden och initiativtagare till elevlunchen.

Undervisning på distans

Elever på de kommunala gymnasieskolorna har gett blandade svar på hur de tycker att undervisningen på distans har fungerat. Vissa elever har poängterade att de arbetat bättre på distans, medan andra tyckte att den sociala distanseringen från framförallt klasskompisar har varit psykiskt påfrestande.

– När det gäller distansundervisningen ser vi att vissa har mått lite sämre i och med att man fått stanna hemma, och på så vis blivit mer isolerade från klasskamrater och lärare. Men vi ser också att vi kunnat ställa om undervisningen och bibehålla en hög kvalitet på lektionerna, även om när de skett på distans via digitala hjälpmedel, säger Anders Jolby, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.

Hur restaurangerna utvärderar elevluncher kommer att presenteras i ett senare skede.

Av cirka 5 200 gymnasieelever har 1 457 personer, både från kommunala gymnasieskolor och fristående, svarat på hur de upplevde lunchanteringen. Av dessa nyttjade 1 075 elever erbjudandet om elevlunch. Vad gäller distansundervisningen har 1 371 elever svarat, då fristående gymnasieskolor inte räknas med i denna undersökning.

Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Anders Jolby

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Till e-postformulär för Anders Jolby

E-post: anders.jolby@linkoping.se

Telefon: 0707-603901

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 24 juni 2020