Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Satsning på corona-relaterat stimulanspaket

11 juni 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Linköpings kommun presenterar nu ett stimulanspaket från samhällsbyggnadsnämnden. Satsningen riktar sig till byggbranschen, anläggningsbranschen och till handlare och fastighetsägare i stadskärnan.

- Kommunens ekonomi är välskött vilket gör att vi kan investera i dessa tuffa tider. Stimulanspaketet syftar till att undvika varsel och uppsägningar och på så sätt säkra lokala jobb och företag, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Prognoser visar på en markant nedgång i byggandet efter corona-krisen, därför kan kommunen snart gå ut med marktilldelningar på ytterligare 1500 bostäder som kommunen kan tilldela och få i produktion för att hålla igång bostadsbyggandet och byggbranschen.

- Det är en enorm ekonomisk injektion i Linköping med så mycket bostäder. Samtidigt är det ett oerhört välkommet tillskott för att minska bostadsbristen, säger Muharrem Demirok (C).

Kommunen ser över investeringsplanen och omfördelar och tidigareläggningar ett antal investeringar. Fokus ligger på ett antal större projekt men även projekt som skall kunna påbörjas inom kort. Det handlar om utveckling av kommunens trafiksystem, vägnät, cykellänkar, gång-/cykelvägar och kollektivtrafikåtgärder samt trygghetsskapande åtgärder. Upphandlingarna kommer att utformas så flera aktörer inom anläggningsbranschen ska kunna ta del av investeringarna och totalt handlar det om mer än 400 miljoner kronor.

- Kommunen är en viktig part i att få igång den lokala ekonomin, och genom att tidigarelägga och omfördela investering kan vi samtidigt få ut ett mervärde för Linköpingsborna, avslutar Muharrem Demirok (C).

Ett tätt samarbete inleds mellan kommunen, fastighetsägarna och handlarna i city för att hantera den akuta situation som uppkommit. Kommunen gör insatser för att skapa attraktion och dragningskraft till stadskärnan. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer agera med flexibilitet när det kommer till snabb omställning av lokaler, det gäller både planfrågor och bygglov. Kommunen kommer visa generositet vad gäller markupplåtelser och tillsyn och kommer även initiera ett arbete om framtidens innerstad, tillsammans med fastighetsägare.

Byggprognos: https://prognoscentret.se/forvantad-nedgang-med-tio-procent-byggaktiviteten/

Muharrem Demirok (C)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Muharrem Demirok (C)

E-post: muharrem.demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94

Sofie Berlin

Mediekommunikatör

Till e-postformulär för Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 11 juni 2020