Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ansvar för Linköping i en osäker tid - Allians för Linköpings budget för 2021

2 september 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun – Politik
Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner och regioner och många kommuner har tvingats stoppa både planerade investeringar och satsningar. Även Linköping har påverkats av krisen och det osäkra läge som råder kring skatteintäkter, utbetalning av försörjningsstöd framkallat av en förändrad arbetslöshet samt bristen på tydliga besked från staten om stöd till Sveriges kommuner.

I Allians för Linköpings fullt finansierade budget för 2021 – Ansvar för Linköping i en osäker tid – prioriteras välfärdens kärna och trygghetsskapande åtgärder med fokus på ansvar för Linköpingsbornas gemensamma resurser, en trygg skola och äldreomsorg samt dämpning av pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden och lokala näringslivet.

– Jag är stolt över att Allians för Linköping kan presentera en budget som både är ekonomiskt ansvarstagande i en osäker tid samtidigt som vi gör nödvändiga satsningar inom bland annat trygghet, äldreomsorg och skola, säger Niklas Borg (M).

Allians för Linköping vill återupprätta det samhällskontrakt där medborgarna känner tillit till varandra och tillit till samhällets institutioner. I Allians för Linköpings budget avsätts resurser för trygghetsskapande åtgärder för att fortsätta bygget av en kommun där människor känner sig trygga.

– Ansvar för Linköping i en osäker tid handlar om att man i Linköping skall känna sig trygg. Man skall känna sig trygg överallt i kommunen, oavsett om man är ung eller gammal och man skall veta att man alltid ska få det stöd man har rätt till. Ingen skall behöva känna sig utsatt eller oroa sig för att bli gammal, säger Muharrem Demirok (C).

– Samtidigt som vi tar ansvar för Linköping i en ekonomiskt osäker tid säkerställer vi en trygg välfärd för kommunens invånare. I det arbetet värnar vi om skolan så att vi även i fortsättningen kan erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Varje elev ska ha möjligheten till att få uppnå sin fulla potential, säger Åsa Wennergren (L).

– Äldreomsorgen i Linköpings kommun ska präglas av kvalité och medmänsklighet. Coronapandemin har resulterat i att digitalisering accelererat. Utvecklingen ska vi ta fasta på och fortsätta. Allians för Linköpings budget sätter människovärdet främst och tar ansvar för äldreomsorgen, avslutar Denisé Cassel (KD).

Niklas Borg (M)

Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande

Till e-postformulär för Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: 013-20 50 95

Muharrem Demirok (C)

Kommunalråd

Till e-postformulär för Muharrem Demirok (C)

E-post: Muharrem.demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94

Åsa Wennergren (L)

Kommunalråd, ordförande bildningsnämnden, gruppledare (L)

Till e-postformulär för Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Denisé Cassel (KD)

Kommunalråd

Till e-postformulär för Denisé Cassel (KD)

E-post: denise.cassel@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 05

Senast uppdaterad den 2 september 2020