Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköping satsar på jobb för unga

11 september 2020 | Pressmeddelande från Linköpings kommun
Coronakrisen har medfört förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden. Ungas etablering på arbetsmarknaden riskerar att fördröjas när tillgången på jobb och praktikplatser minskar till följd av pandemin. Med ingen eller kort arbetslivserfarenhet blir unga särskilt utsatta under dessa omständigheter. För att öka ungdomarnas framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden tillförs 3,7 mnkr för att få fler i arbete, vilket motsvarar 25 heltidstjänster.

– Det är en viktig satsning som genomförs då vi befinner oss i en osäker tid och det råder ett svårt läge på arbetsmarknaden. För många ungdomar kommer detta bli deras första arbete och därför också ett viktigt första steg ut på arbetsmarknaden, säger Åsa Wennergren (L), ordförande i bildningsnämnden.

Målgruppen för satsningen på jobb under hösten är ungdomar som innevarande år avslutat sina gymnasiestudier och ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Arbetsmarknadscentrum har ansvaret att rekrytera arbetsplatser i kommunala verksamheter samt att bistå med handledare och stöd. De kommunala jobben för ungdomar startar 1 oktober och pågår fram till den 31 december.

– Vikten av tidig erfarenhet från arbetsmarknaden är så viktig, därför är det fantastiskt glädjande att kunna erbjuda ett antal ungdomar den möjligheten, säger Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Fredrik Lundén (M)

Kommunalråd och ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Till e-postformulär för Fredrik Lundén (M)

E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Telefon: 076-764 65 83

Åsa Wennergren (L)

Ordförande bildningsnämnden / kommunalråd

Till e-postformulär för Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74

Senast uppdaterad den 11 september 2020